Jan van Halteren reikte de prijs uit aan de kinderen van De Boomgaard. Foto: PR
Jan van Halteren reikte de prijs uit aan de kinderen van De Boomgaard. Foto: PR (Foto: )

Raadzaal gemeente Montferland even democratisch domein basisschoolleerlingen

's-HEERENBERG - Een deel van de leerlingen uit groep 7/8 van de basisscholen in de gemeente Montferland bezochten op 10 oktober de gemeente. Zij deden mee aan een bijeenkomst Groep 8 aan de macht over burgerschapsvorming. Na een goede voorbereiding in de groep grepen de scholen de macht tijdens twee kinderraadsvergaderingen. Ook kregen de leerlingen een aantal workshops aangeboden.

In het kader van burgerschapsvorming besloot de gemeenteraad om samen met adviseur Ans Borninkhof van Burgerschapsvorming Advies 'Groep 8 aan de macht' te organiseren. De bijeenkomst, waar zes scholen aan hebben meegedaan, is goed verlopen. Zowel leerkrachten, kinderen als raadsleden waren enthousiast.

In de weken voorafgaand werden de leerlingen door hun leerkrachten al goed voorbereid. Ze leerden over de werking van democratie, politiek, verkiezingen en welke taken een gemeente heeft. De voorbereidingen op school passen goed binnen de wettelijk verplichte burgerschapsvormingslessen die het Rijk van het onderwijs vraagt.
Omdat een kinderraadsvergadering niet zonder kinderraadsleden kan, organiseerden de scholen zelf verkiezingen om per school 7 raadsleden te kiezen die de groep vertegenwoordigden. Ook de voorstellen waarover gestemd werd, hebben de leerlingen zelf bedacht. De voorstellen moesten gaan over het vergroten van de leefbaarheid in hun dorp of over duurzaamheid.

De leerlingen namen ook deel aan workshops die gegeven werden door raadsleden en wethouders en ambtenaren. Ze discussieerden over thema's als vrijheid, solidariteit en gelijkwaardigheid. Vanuit hun standpunt presenteerden zij voor even een eigen politieke partij. Ook deden ze mee aan een quiz. En na een virtuele rondleiding door het gemeentehuis in Didam werd gediscussieerd over de altijd moeilijke taak waarop bezuinigd zou kunnen worden.
Hoogtepunt van het bezoek was de kinderraadsvergadering in de raadzaal in Gouden Handen in 's-Heerenberg. Een vergadering, met de kinderen zelf in de hoofdrol en onder leiding van de voorzitters van de 'echte gemeenteraad', burgemeester De Baat en Jan van Halteren. De kinderraadsleden wisselden standpunten en meningen uit over hun eigen voorstellen. Uiteindelijk werd democratisch gestemd voor het beste voorstel.

Winnende twee scholen
Per kinderraad kon één school winnen. De eerste kinderraadsvergadering is gewonnen door basisschool Het Rondeel uit Beek. Zij stelden voor om een gezellige spelletjesmiddag voor oud en jong te organiseren. Zij zijn van mening dat jongeren op deze manier iets voor ouderen kunnen betekenen. De tweede raadsvergadering is gewonnen door basisschool De Boomgaard uit Braamt. Zij stelden voor een klein openbaar terras in te richten bij het servicepunt in Braamt. Hier kunnen bewoners en bezoekers dan (gratis) koffie/thee drinken. De 250 euro, die de gemeente per gewonnen voorstel beschikbaar stelt, zal door deze school worden besteed aan de aankleding van het terras (stoeltjes, tafeltjes, parasols en prullenbakken).
Alle leerlingen uit de groepen 7/8 van deze twee scholen zullen zich dit schooljaar nog inzetten om de twee voorstellen ook echt uit te gaan voeren.

De voorstellen van de vier andere scholen waren ook goed. De daltonbasisschool St. Jozef stelde voor om de veiligheid in het verkeer rondom hun school in Loil te verbeteren door de aanschaf van vijf verkeersmaatjes. De Rabot uit Didam (voorheen Christoffelschool) stelde voor samen met bejaarden een kleine tuin aan te leggen bij een verzorgingstehuis. In de tuin wilden zij vooral bloemen zaaien om bijen aan te trekken wat ook nog goed is voor de natuur. De Mariabasisschool uit 's-Heerenberg wilde een bijdrage leveren aan het milieu en met de hele school bidons gaan gebruiken in plaats van iedere dag weer nieuwe flesjes drinken die bij het afval terecht komen.
De Pastoor Galamaschool uit 's-Heerenberg had zelfs twee voorstellen. Zij voeren jaarlijks tweemaal de afscheidsmusical uit en wilden dit jaar graag een extra voorstelling inplannen voor oudere mensen. En omdat hun school na dit schooljaar ophoudt te bestaan willen ze graag een boom planten ter herinnering aan hun leuke school. Omdat de spelregels van deze kinderraad net zo streng zijn als in de echte gemeenteraad besloot de burgemeester voor dit extra voorstel de kinderraad afzonderlijk te laten stemmen. Bijna alle kinderraadsleden besloten dat dit voorstel in ieder geval uitgevoerd moet worden. Burgemeester De Baat gaat hier persoonlijk zelf voor zorgen.

Met de keuze van de voorstellen geeft de jeugd vandaag een duidelijk signaal af dat zij zowel het milieu als het goed zorgen voor ouderen van belang vinden.

Meer berichten