Hoge prestatiedruk en studieschulden nekken veel studenten

Veel studenten kampen met stress. Naast dat ze vaak veel geld moeten lenen om rond te komen, is een baantje ook noodzaak. De week zit daarmee bomvol en het ontbreekt aan ontspanning.

Ze wordt geacht twee keer twintig uur te studeren voor de studievakken en heeft er bijna een fulltime baantje naast als barista in een koffiezaak. Tel dat bij elkaar op en je komt op tachtig uur werken en studeren in de week. De week van de 25-jarige student Meerte is van uur tot uur vol gepland.

Wie nu meent dat ze bulkt van het geld en met een chique Burkely of Cowboysbag naar de universiteit fietst, heeft het mis. Ze moet gewoon lenen. De kamerhuur is hoog, ze bewoont een studio aan de rand van de stad. "Zou ik in het centrum willen wonen, dan is die huur alleen maar hoger. Ik fiets wel."

Haar uren zijn van dag tot dag gepland. "In het weekend heb ik geen tijd voor uitstapjes. Ik zie werkende leeftijdgenoten nog wel eens met een weekendtas lekker weg gaan, maar dat zit er voor mij niet in. Ik maak in het weekend juist lange dagen op het werk. Een werkdag van elf uren is mij niet vreemd."

Ik heb nooit maximaal willen lenen
En dat alles om haar collegegeld te kunnen betalen, boeken aan te kunnen schaffen, de huur te kunnen betalen en in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. "Ik heb nooit maximaal willen lenen -het liefst heb ik helemaal geen studieschuld- maar je kunt bijna niet anders. Als je achter blijft in het betalen van je collegegeld bijvoorbeeld ben je de klos."

Onlangs heeft ze een afspraak gemaakt bij haar huisarts omdat ze zich helemaal niet goed voelde. "Ik voel me regelmatig extreem moe, misselijk bij het opstaan en raak steeds meer somber. Ik ben doorverwezen naar een psycholoog."

Meerte is niet de enige die dit overkomt, want ze kwam in aanraking met een enorme wachtlijst als het gaat om mentale ondersteuning aan jongeren. Vorig jaar bleek uit onderzoek onder drieduizend studenten (hogeschool Windesheim) dat bijna zeven op de tien studenten vaak tot zeer vaak prestatiedruk ervaart.

Balans studie en ontspanning is vaak ver te zoeken
Al meerdere universiteiten hebben programma's in het leven geroepen om studenten te helpen bij de balans tussen studie en ontspanning. "Ik voel nauwelijks ontspanning. Als ik met vrienden een keer op pad ga, voel ik me al schuldig. Dat gaat af van mijn studietijd. Ik raak daar erg gestrest en soms zelfs angstig van."

Een eerder geïnterviewde student Nederlands (NOS) meldt dat de wetenschap dat je met een studie ook een flinke studieschuld opbouwt, soms al tot angstgevoelens leidt. "Soms denk ik erover na en dan krijg ik een boost aan stress, dat is gewoon super beangstigend. En als je dan verder denkt: wat als ik over tien jaar ga trouwen met iemand die óók 50.000 euro studieschuld heeft. Hoe gaan we dan ooit nog een hypotheek krijgen?"

Nog meer geld betalen
Meerte herkent ook de woorden van een student in een voorlichtingsfilmpje over stress onder studenten. Die luidt: 'Als ik mijn tentamen niet haal, haal ik mijn vak niet en dan haal ik mijn jaar niet. Dan moet ik nog meer geld betalen.'"Ik heb dat aan den lijve ondervonden. Ik moest nog één tentamen halen om het jaar door te komen. Ik heb deze twee keer mogen herkansen. Kreeg van van de stress twee keer een black-out. Uiteindelijk heb ik me er overheen kunnen zetten en haalde dit prima. Maar het is geen goed teken."

Het ministerie van Onderwijs wil dat er voor het eind van het jaar een nulmeting wordt gestart naar psychische problemen bij studenten. Met een nulmeting moet er een meer betrouwbaar beeld komen van de mentale druk die studenten ervaren en of deze de laatste jaren is toegnomen. Volgend jaar wordt de uitkomst verwacht. Ook het leenstelsel staat onder druk.

Dit artikel wordt u aangeboden door 24Marketing. Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.

Meer berichten