Impressie van het Van der Valk Hotel bij Doetinchem. Foto: PR
Impressie van het Van der Valk Hotel bij Doetinchem. Foto: PR

Geen bedenkingen tegen komst Hotel van der Valk

DOETINCHEM - De raad stemt op 26 september in met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen tegen de komst van Hotel van der Valk. Deze verklaring heeft betrekking op de aanvraag omgevingsvergunning voor het hotel op de locatie Europaweg – hoek Kilderseweg niet ver van de A18.

Door Bert Vinkenborg

Bij verschillende gelegenheden liet de Doetinchemse horeca en hotellerie over dit onderwerp van zich horen. Voor de een zou het extra aanloop kunnen betekenen voor hun horecagelegenheden en voor de ander een enorme toename van het aantal hotelbedden en dus geduchte concurrentie.
Met de nodige kanttekeningen verklaren alle fracties op een na verheugd te zijn met de komst van van der Valk. Voor de stad en de regio betekent dit meer werkgelegenheid en toename van het toerisme. Ans Putman (PvLM) is voor, maar vraagt aandacht voor de communicatie met omwonenden en andere belanghebbenden. Naomi Wartenberg (SP) verklaart dat haar fractie tegen het voorstel zal stemmen en meent dat het college zijn oren laat hangen naar het grootkapitaal. Portefeuillehouder wethouder Ingrid Lambregts in haar antwoord: "We kunnen niet iedereen tevredenstellen. Er is geen zwart/wit antwoord."
Als het voorstel in stemming komt wordt het aangenomen met alleen de stemmen van de SP-fractie tegen. Van der Valk kan doorgaan met de plannen.
De plek op de publieke tribune vanaf waar Kees Hensen, voorzitter van Hoteloverleg Graafschap-Midden, het debat volgde blijft na de stemming leeg.

Meer berichten