Zorgen om Didamse kerktoren

Het verleggen van de weg is een van de heikele punten van het centrumplan. Foto: PR
Het verleggen van de weg is een van de heikele punten van het centrumplan. Foto: PR (Foto: )

Afzetting rondom Mariakerk Didam voor veiligheid

DIDAM - De toren van de Mariakerk. Al bijna zes eeuwen waakt deze statige toren over Didam. Maar achter deze façade van standvastigheid schuilt ook kwetsbaarheid. Natuursteen slijt, voegen laten los. Een inspectie van de toren afgelopen week vraagt om directe actie. "De veiligheid van kerkbezoekers en andere passanten is onze eerste verantwoordelijkheid", aldus pastoor Jurgen Jansen.

Woensdag 4 september heeft er een inspectie plaatsgevonden van de technische staat van de kerktoren van de Mariakerk in Didam. De kerkgebouwen van de parochie H. Gabriël worden regelmatig geïnspecteerd, maar de laatste tijd waren er aanwijzingen dat de toren in Didam meer aandacht nodig heeft. Bestuurslid gebouwen Tonnie Kuppens: "Het bestuur heeft voor deze inspectie een aantal experts ingeschakeld waaronder H.J. Tolboom van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en T. Hendriksen van Monumentenwacht Gelderland. Mensen met kennis van zaken, in het bijzonder rondom dit soort monumentale gebouwen." Met de inspectie is vastgesteld dat de technische kwaliteit van de aanwezige natuursteen soorten zandsteen en het tufsteen, op bepaalde plaatsen zorgelijk is en mogelijk een gevaar kunnen vormen voor de omgeving. De natuursteen kan, bijvoorbeeld bij bepaalde weersomstandigheden, loslaten en dan bestaat de kans dat ze naar beneden valt.

Hekken
Op zeer korte termijn zal er een afzetting van een aantal meters rondom de toren worden geplaatst in de vorm van hekken. Hierbij wordt er een zogenaamde 'sluis' gemaakt voor de bereikbaarheid van de hoofdingang van de kerk. Zodra het rapport van de inspectie is ontvangen zal het bestuur van de parochie zich beraden over de te nemen stappen.

De parochie Gabriël is onderdeel van het bisdom Utrecht. De geloofsgemeenschappen liggen verspreid over de gemeenten Montferland, Doetinchem, Zevenaar en Bronckhorst. De elf geloofskernen met vijf kerken zijn samen één parochie, met één pastoraal team, één bestuur en één centraal secretariaat.

Meer berichten