Lianne Lindeman: 'Wij richten onze klassen in op didactische en sociaal-emotionele ontwikkelingsniveaus van de kinderen'. Foto: Susan Wiendels
Lianne Lindeman: 'Wij richten onze klassen in op didactische en sociaal-emotionele ontwikkelingsniveaus van de kinderen'. Foto: Susan Wiendels (Foto: )

Christoffelschool heet nu De Rabot

'Waterbouwkundige term die recht doet aan het onderwijsaanbod en de ondersteuning'

Door Susan Wiendels

DIDAM – Na vijftig jaar heeft de Christoffelschool een nieuwe naam gekregen. Op de gevel van de school voor speciaal onderwijs aan de Polstraat prijkt nu de naam De Rabot.

De Rabot, het is even wennen, het is geen woord dat in ieders vocabulaire voorkomt. Als het aan directeur Lianne Lindeman ligt raakt de naam snel ingeburgerd in de regio. "We zijn op zoek gegaan naar een unieke naam die recht aan ons onderwijsaanbod en de ondersteuning die wij onze leerlingen bieden", licht ze na de officiële onthulling op 28 augustus toe. Uniek is de naam zeker in Nederland. Geen enkele school in dit land draagt de naam, wel in buurland België. De domeinnaam ww.derabot.nl kon daarom met succes worden geclaimd.

Een rabot is een waterbouwkundige constructie. Een keersluis die is bedoeld om over een langere afstand het water op een hoger niveau te houden. Lianne Lindeman legt de parallel met haar school. "Wij willen onze leerlingen over een lange periode op het niveau brengen dat ze verdienen. Samen met ouders en verzorgers thuis. We leren ze naast de didactische schoolvakken, sociaal emotioneel en communicatief sterker worden, sociaal vaardiger en een grotere zelfredzaamheid te ontwikkelen, zodat ze hun plek in het vervolgonderwijs en later in de maatschappij kunnen vinden."
Dat gebeurt op bijzondere wijze. Oorspronkelijk was de Christoffelschool altijd een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK). Sinds vijf jaar geleden ontvangt de school ook leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag vanwege hun gedrag, die ook moeilijk tot gemiddeld lerend zijn. Deze twee groepen zitten niet apart in een klas, maar samen. "Wij richten onze klassen in op didactische en sociaal-emotionele ontwikkelingsniveaus van de kinderen", legt Lianne Lindeman uit. "Dit heeft een zeer positief effect op de ontwikkeling van de kinderen."
Juist die bredere doelgroep is de voornaamste reden om de naam Christoffelschool in de geschiedenisboeken te laten verdwijnen. "Het beeld van louter zeer moeilijke lerende kinderen, dat bestond nog steeds. Ook ouders hadden nog wel eens moeite met dat etiket." De ouders en de kinderen werden voor de zomervakantie al deelgenoot gemaakt van de nieuwe naam. Zo konden ze er vast aan wennen. Lianne Lindeman: "Doe je dat plotseling, dan is de kans groot dat kinderen met een autismestoornis zeggen 'Dat is mijn school niet'. Dat wilden we vermijden." Trots hesen de leerlingen op 28 augustus de nieuwe vlag. Allemaal kregen ze een koeltasje met de nieuwe naam van hun school. Van nu gaan ze naar De Rabot.


 

Meer berichten