Grenzeloos | Noordtak

Noordtak

'Het zal toch niet …' schoot door me heen toen ik het regiokatern van de Gelderlander opsloeg en de kop 'Achterhoek wil Noordtak niet' zag. Maar het daaronder staande artikel liet aan duidelijkheid niets te wensen over: in 2020 komt de Noordtak van de Betuwelijn weer op de agenda.

Nu loopt die via Arnhem, Zutphen, Deventer, Oldenzaal naar Duitsland. Maar er is ook een plan om de goederenspoorlijn langs de A18 en N18 naar Oldenzaal aan te leggen met als belangrijkste argument: langs die route wonen minder mensen (6000) dan aan het huidige tracé (65.000).

Dat moeten we niet willen. Ik heb gezien wat zo'n spoorlijn met de Betuwe heeft gedaan. Net als de A15 doorklieft de goederenspoorlijn de fruittuin van Nederland en heeft die in feite in tweeën gesneden. Het Rivierenland is er niet mooier door geworden. Daarnaast dendert er met veel geraas om de zoveel tijd een trein met gevaarlijke stoffen langs diverse kernen en woningen; ook niet iets waar je vrolijk van wordt.

Inwoners van steden en dorpen waren furieus toen de plannen voor de Betuwelijn bekend werden. Inspraakavonden, hoorzittingen, protestmeetings, ingezonden brieven, alle registers werden opengetrokken. De burger zou inspraak krijgen, beloofden de hoge heren uit Den Haag. Dat bleek een wassen neus te zijn. Het kabinet drukte zijn plannen door - alles draait immers in dit land om de economie. Dat tot grote tevredenheid van de Rotterdamse havenbaronnen.

Dat scenario dreigt nu ook voor de Achterhoek. Het gevaar leek geweken, toen toenmalig staatssecretaris Wilma Mansveld in 2014 een streep haalde door het plan de Noordtak door de Achterhoek te laten lopen maar nu wil het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking Betuwelijn (RONA) het tracé in 2020 toch weer bespreekbaar maken.

Mocht het ooit zover komen dan mag ik toch hopen dat de Achterhoek massaal in verzet komt. Want in feite levert het deze streek niets op. Ja, overlast, herrie en gevaar. Als het om personenvervoer was gegaan zou er met ons te praten zijn geweest maar nu niet, laat een woordvoerder van een overlegorgaan, dat zich bezighoudt met mobiliteit/bereikbaarheid in de Achterhoek, in de krant optekenen.

Op een kaartje is te zien hoe de plannenmakers het Achterhoekse tracé voor zich zien. Het eerste stuk loopt langs de A18. Na Varsseveld maakt die een bocht naar links en gaat verder in noordoostelijke richting. Dat zou betekenen dat de spoorlijn dwars door een natuurgebied gaat lopen terwijl tevens een paar fietsverbindingen worden doorsneden. Een onzalig plan dus, hopelijk komt het niet zover.

Een rijdende trein breng je niet makkelijk tot stilstand maar een kansloze missie, zoals destijds in de Betuwe, is het zeker niet. Want vergeleken met toen is er nu veel meer aandacht voor de natuur en het milieu, zeg maar de toekomst van onze aarde. Ook in politiek Den Haag begint het besef langzaam door te dringen dat niet alles moet wijken voor de economie en de handel.

Meer berichten