Harmonie Kunst Na Arbeid Zeddam zoekt vrienden

ZEDDAM - Harmonie Kunst Na Arbeid Zeddam gaat in de jaarlijkse donateursactie weer op zoek naar nieuwe Vrienden. De Stichting Vrienden van KnA ondersteunt de harmonie en drumband voornamelijk financieel, bij activiteiten en aanschaf van bijvoorbeeld instrumenten.

Deze stichting telt inmiddels al heel wat vrienden. Maar daar kun je er niet genoeg van hebben, en daarom worden supporters gezocht, die de vereniging één keer per jaar met minimaal 15 euro financieel willen ondersteunen. Ieder jaar worden ook de trouwe donateurs benaderd.
Dit jaar is de vriendenstichting gestart met de introductie van een doorlopende machtiging. Als deze nog niet is opgehaald kan contact worden opgenomen met Willy Wanders, tel. 0314-652354. Ook nieuwe vrienden kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken door contact met Willy Wanders op te nemen of te mailen naar vrienden@knazeddam.nl. Elke bijdrage wordt erg op prijs gesteld en goed besteed aan instrumenten, bladmuziek en prachtige concerten.
Een vriendenbijdrage kan ook worden overgemaakt naar rekeningnr:NL75 RABO 0374650535 t.a.v. Stichting vrienden van Harmonie KnA, o.v.v. uw naam en 'donateur 2019'.

Meer berichten