Een patrijsjong. Foto: Dian-Mary Stofmeel
Een patrijsjong. Foto: Dian-Mary Stofmeel (Foto: Dian-Mary)

Akkers vol leven rondom het Bergherbos

MONTFERLAND - Het is volop voorjaar in het Montferland. Mensen trekken erop uit om van de natuur te genieten. Rondom het Bergherbos ligt een bijzonder akkercomplex, dat zich in deze tijd van het jaar van zijn mooiste kant laat zien. Wuivende graanvelden met rogge en gerst met akkerflora als korenbloem, klaproos en kamille. Deze biologische akkers zijn een mooi leefgebied voor akkervogels zoals de patrijs. Ook reeën foerageren er en houden zich schuil in de bosranden. Op dit moment hebben/krijgen de dieren jongen.

Dankzij subsidie vanuit het grensoverschrijdende Interreg-project 'Zicht op heden en verleden' zijn er de afgelopen jaren akkers nóg rijker gemaakt. Zo zijn er solitaire bomen aangeplant, die dienen als rustpunt/uitkijkpunt voor (roof)vogels. De overgang tussen akker en bos zijn geleidelijker gemaakt, zodat deze meer beschutting bieden aan reeën, kleine zoogdieren en akkervogels. Er zijn speciale vogelakkers ingezaaid, die bestaan uit een mix van granen en zonnebloemen. Hier scharrelen jaarrond patrijzen rond en in de winter doen zwermen groenlingen zich tegoed aan de zaden. Kortom de akkers rondom het Bergherbos zitten vol leven.

Respect
Belangstellenden zijn van harte welkom om te komen genieten van de akkers, met respect voor natuur en jonge dieren, zo laat boswachter Janine Pelgrum van Natuurmonumenten weten. "We vragen u dat wel enkel vanaf de opengestelde wegen en paden te doen én met aangelijnde hond. Zo zorgen we er met zijn allen voor dat de rust op de akkers bewaard blijft, dat jonge dieren er kunnen opgroeien en dit bijzondere stuk cultuurlandschap behouden blijft."

Meer berichten