De jonge zangers verrasten de bezoekers van de binnenstad op het Simonsplein. Foto: Josée Gruwel
De jonge zangers verrasten de bezoekers van de binnenstad op het Simonsplein. Foto: Josée Gruwel

'Het kinderkoor in de wereld zetten'

DOETINCHEM – Het kinderkoor De Jonge Nachtegalen en zangklassen van de Koorschool Midden-Gelderland uit Ede verrasten winkelend publiek en mensen die op terrassen zaten zaterdagmiddag in het stadscentrum door middel van flashmobs. De korte optredens waren onderdeel van de kinderkorendag die de koren die dag hielden. In de Vrije School repeteerden ze 's morgens in twee groepen en daarna traden ze voor elkaar op. Na de lunch en buiten spelen was het voor de zes tot elfjarige zangers tijd voor een gezamenlijke repetitie in verband met de flashmobs. Er werd naar de stad gelopen en overtuigend klonken steeds drie liederen: het echolied 'Zing wat ik zing', de canon 'Kling klang klokkenklang' en 'Omo Shito'. Ter afsluiting smikkelden de kids van pannenkoeken op het Pannekoekenschip. De tienjarige Samuel, die solo zong, vertelde zingen niet alleen fijn te vinden, maar ook te genieten van de uitjes die erbij horen. "We komen op bijzondere plekken en in mooie gebouwen."
De dag stond onder leiding van Lizette Tijdink en Albert Wissink. Lizette Tijdink is dirigent van De Jonge Nachtegalen en sinds 1 februari verbonden aan de Edese Koorschool. Albert Wissink is de oprichter en artistiek leider van de Koorschool. Wissink: "Deze studiedag had een tweeledig doel: als eerste konden de dirigenten ervaren hoe de ander werkt en als tweede konden koren elkaar horen en van elkaar leren. Door de korte optredens op diverse plekken in de stad zetten we de koren als een gezamenlijk kinderkoor in de wereld."

Foto: Josée Gruwel

 

Meer berichten