Kerk van Nieuw-Dijk
Kerk van Nieuw-Dijk (Foto: Marjan Rosendahl)

Nieuw-Dijk neemt Kerk en Pastorie over van Gabriël Parochie

NIEUW-DIJK - Op 24 oktober vorig jaar gaven de inwoners van Nieuw-Dijk al groen licht voor het tekenen van de intentieverklaring voor overname van de kerk en pastorie. De afgelopen maanden onderzocht een werkgroep van 'wijze mannen’ binnen de Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk (VLN) de financiële haalbaarheid van de overname.

De resultaten hiervan werden onlangs gepresenteerd tijdens een dorpsavond bij Steak’m. "De afgelopen maanden hebben we onder andere de technische staat van het kerkgebouw laten onderzoeken door een externe specialist", zegt VLN-voorzitter Jeroen Rosendahl. "Daar kregen we een positief antwoord op." Door een lokale makelaar werd een taxatierapport van de pastorie gemaakt. Die schatte het pand in de huidige staat in op een bedrag van 325.000 euro. Jeroen Rosendahl: “De koopprijs die door de Gabriëlparochie is vastgesteld, is 262.000 euro kosten koper. Daar krijgen we de kerk voor één euro bij.”

Woningbouw
Verder is er intensief en positief contact geweest met de gemeente Montferland over de mogelijkheden om vier of vijf woningen te bouwen op de grond van de pastorietuin aan de kant van het plein. Ook de Monumentencommissie is positief gestemd. “Voorwaarde was wel dat het Mariakapelletje kon blijven staan. In de schetsontwerpen, die we hebben laten maken door een stedenbouwkundig bureau, is het Mariakapelletje buiten de bouwkavel gelaten. Wonen in de pastorietuin is dan ook een realistisch plan.”

Financiering
In de intentieovereenkomst die in het najaar van 2018 is opgesteld, is afgesproken dat tweederde van de koopsom van de kerk en pastorie door de Gabriëlparochie wordt gefinancierd. Een derde van het bedrag moet daadwerkelijk worden betaald door het 'dorp'.

In overleg met de Gabriëlparochie is overeengekomen dat de kerk en het kavel waarop de nieuwbouw is gepland half juli wordt overgedragen voor één euro. De koopsom voor de pastorie hoeft pas volgend jaar (15 mei 2020) te worden betaald. "Daarmee kopen we meer tijd om eventuele fondsen te werven en de kavels voor de woningen te verkopen, waardoor we de pastorie kunnen betalen.”

Als zekerheid heeft de Gabriëlparochie wel bedongen dat er voor de parochie een aanvaardbare borg moet worden afgegeven van 10 procent van de koopsom. Rosendahl: "Misschien dat er iemand in Nieuw-Dijk garant wil staan voor die 26.200 euro? Of wellicht kan dit bedrag door meerdere bewoners worden opgebracht? We moeten het toch samen doen."

Meer berichten