Rene Derksen, Jan Kruis, Tonnie Driessen, Dik-Jaap Wentink, Willie Menting; Harrie Mom ontbreekt. Foto: PR
Rene Derksen, Jan Kruis, Tonnie Driessen, Dik-Jaap Wentink, Willie Menting; Harrie Mom ontbreekt. Foto: PR (Foto: )

Plattelandsraad heeft bomvolle agenda voor 2019

Adviesorgaan koestert het buitengebied

Door Susan Wiendels

MONTFERLAND – Dertien jaar bestaat plattelandsraad Montferland nu. Een ongeluksgetal, maar dat weerhoudt het adviesorgaan voor de gemeente er niet van om dit jaar opnieuw volle bak te gaan. Alles voor de leefbaarheid van het buitengebied. Items genoeg, de zes mannen blikken terug op 2018 en kijken vooral vooruit.

Trots zijn ze op de succesvolle campagne voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied begin 2018. Als echte ambassadeurs hebben de zes betrokken mannen zich hiervoor ingezet door onder meer acht bijeenkomsten te organiseren voor bewoners. "De vereiste 50 procent aanmeldingen voor glasvezel is per 19 februari 2018 ruimschoots gehaald: 65 procent!" Volgens de planning van aannemer BAM wordt dit project eind dit jaar opgeleverd. Andere zaken waarvoor de plattelandsraad zich in 2018 inspande, blijven ook dit jaar op de agenda staan: asbestsanering, de zandwinning Werfhout, het afwaarderen van de Drieheuvelenweg, het verkeer in het buitengebied, het fietsverkeer vanaf de Bievankweg.

Puntsgewijs
Rene Derksen (Loerbeek), Tonnie Driessen (Lengel), Jan Kruis (Didam/Nieuw-Dijk), Willie Menting (Didam), Harrie Mom (Loil) en Dik-Jaap Wentink (Azewijn) laten alle hot issues puntsgewijs de revue passeren. Over de asbestsanering: "We verwachten dat het problemen gaat opleveren om voor 2025 al het asbest op te ruimen. Ons advies aan de gemeente is dan ook om een 'duurzaamheidslening' in het leven te roepen voor mensen met asbest die niet de financiële middelen hebben om het te saneren. Ook hebben we geageerd tegen de knellende wet- en regelgeving rondom asbestsanering, waardoor kosten voor eigenaren extra en onnodig oplopen. De gemeente is hier in 2018 mee aan de slag gegaan, ook in overleg met de provincie, alleen is er nog geen duidelijkheid." Tijdens het besluitvormingsproces over de zandwinning Werfhout hief de plattelandsraad meermalen een waarschuwend vingertje over de verkeersveiligheid. "Hierbij hebben we gekeken naar hoe er op een veilige manier een route gecreëerd kan worden voor de afvoer van het zand. Daarbij stond de veiligheid van het fietsverkeer voorop. We kunnen met genoegen vaststellen dat in het lopende besluitvormingsproces rekening is gehouden met onze adviezen en ideeën."
Over fietsers gesproken. "De afwikkeling van het fietsverkeer op de rotonde van de Bievankweg, met name voor de schooljeugd uit Nieuw-Dijk, is na het sluiten van de basisschool onderwerp van gesprek geweest met de betrokken wethouders. Het blijft een punt van zorg. Hierover blijven we met de gemeente in gesprek."
Dat geldt ook voor de problematiek van het landbouwverkeer in Zeddam. "Het landbouwverkeer moet nog steeds door het dorp Zeddam in plaats van over de rondweg. De provincie wil het beleid hierover nog steeds niet aanpassen."

Afwaarderen
Een ander verkeersvraagpunt is het afwaarderen van de Drieheuvelenweg en de daarbij horende reconstructie van de verkeersafwikkeling van het centrum van 's-Heerenberg. "We maken ons zorgen dat de gemeente de weg vanaf de Korenmolen naar de rotonde met de Lengelseweg wil afsluiten. We hebben ons hard gemaakt dat deze open blijft. Deze weg is en blijft belangrijk voor de bereikbaarheid van Stokkum voor het landbouwverkeer. Ook hebben we bij de gemeente aangegeven dat ze bij het maken van de plannen rekening houden dat er niet meer sluipverkeer door Lengel en het buitengebied komt. De wegen hier zijn niet toegespitst voor grote hoeveelheden verkeer."
Een onderwerp dat net als in 2018 veel tijd zal vergen van Rene Derksen, Tonny Driessen, Jan Kruis, Willie Menting, Harrie Mom en Dik-Jaap Wentink is het streven van gemeente Montferland om in 2030 energie-neutraal te zijn. "We zijn als plattelandsraad op de informatieavonden geweest en hebben daar onze zorg uitgesproken over de ingrijpende consequenties voor het buitengebied. Graag zien we dat de gemeente niet alleen binnen de eigen grenzen, maar ook daarbuiten gaat kijken wat de beste locaties zijn voor plaatsing van bijvoorbeeld windmolens. We hebben de gemeente schriftelijk dringend verzocht het voorbereidingstraject zorgvuldig te doorlopen en niet overhaast beslissingen te nemen. Draagvlak bij burgers is van zeer groot belang om de gestelde energieambitie waar te maken!"

Meer berichten