Voor 1 euro is De Zomp van Loil. Wethouder Ruth Mijnen, Sander Bosman en Harm Peters tekenen voor de overname. Foto: Susan Wiendels
Voor 1 euro is De Zomp van Loil. Wethouder Ruth Mijnen, Sander Bosman en Harm Peters tekenen voor de overname. Foto: Susan Wiendels (Foto: )

Geest van Ton Bolder waart rond

De Zomp is nu van
het dorp Loil

Door Susan Wiendels

LOIL – Als er meer is tussen hemel en aarde, dan zou Ton Bolder tevreden toekijken. Vijf jaar na de eerste donkere wolken boven De Zomp nam Stichting 't Hart van Loil op 1 april – geen grap - het gemeenschapshuis over van de gemeente. Een huzarenstukje met als toverwoord verbinding.

"Ton was het schoolvoorbeeld van een verbinder, er is niemand in de geschiedenis van Loil geweest die meer voor het dorp heeft betekend dan hij", sprak Frank Gies pal voor de ondertekening. "Hij had bovendien een vooruitziende blik. Ik neem jullie mee naar 2002 toen hij tijdens de presentatie van het boek Loil 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting Kontaktraad Loil de volgende woorden sprak: 'Loil moet Loil blijven. Het klinkt misschien paradoxaal, maar Loil zal juist moeten veranderen om Loil te blijven. Elk dorp is uniek, elke kern wil dat unieke koesteren en een eigen identiteit uitdragen. Maar als je jezelf wilt blijven moet je juist openstaan en goed kunnen omgaan met veranderingen. Zoekende naar de juiste balans tussen wonen, werken en leven kan geen enkele kern de ogen sluiten voor de directe omgeving. Meer dan ooit zal juist van de bewoners van kleine kernen strijdbaarheid worden verwacht als het gaat om de leefbaarheid van het dorp. Strijdbaarheid die zich vertaalt in vernieuwde initiatieven, durf, inzet en visie. De bewoners zelf behoren signalen af te geven om daadwerkelijk eventuele problemen in de eigen omgeving aan te pakken. Maar het moet niet alleen bij signalen blijven, je moet ook keuzes maken. Want als jezelf geen keuzes maakt, dan zal een ander dat voor je doen. Geen verantwoording afschuiven, maar een stuk gemeenschappelijke verantwoording op je nemen. Niet alleen zeggen wat er fout gaat, maar aangeven wat je er zelf aan kunt doen. Kleine kernen waarin mensen zich kwetsbaar durven op te stellen door samen met anderen keuzes te maken zullen het gaan rooien. Samenwerken aan en in onze gemeenschap. Laat dat onze toekomst zijn. Zodat ook volgende generaties zullen zeggen 'Hier wil ik blijven, hier ga ik nooit meer weg.'"

Dovemansoren
Ton Bolder overleed in 2015, maar de woorden van destijds waren niet aan dovemansoren gericht. Het nieuwe integrale dorpsplan van Loil is een krachtsinspanning geweest van veel Loilenaren.
Woordvoerder Onne Heesen vroeg om een applaus voor alle werkgroepleden, de regiegroep, de buurt, de Kontaktraad en de verenigingen. "Al die verenigingen die gewoon zeggen 'wij gaan voor dit plan, terwijl ze weten wat ze hebben en nog niet weten wat er komen gaat. Hoe moeilijk is dat? Maar hoe goed is het dat er nu vertrouwen is in het nieuwe plan? Geweldig."
In het nieuwe dorpsplan, dat in juni in de raad komt, krijgt de kerk een culturele bestemming. De overname van de kerk staat gepland voor 15 mei. De altaarruimte biedt een podium aan onder meer toneel, de carnaval en de muziek. Een sluis verbindt de kerk met een nieuwe sporthal, kantine/buurthuis, opslag, toiletten en kleedkamers. De pastorie krijgt als bestemming wonen en een stukje commercieel. Op de plek van de Zomp komen woningen. Er komt straks plek voor dagopvang van Elver. Zolang De Zomp nog overeind staat vindt de dagbesteding daar plaats. De stichting 't Hart van Loil wordt eigenaar en verhuurder van de gebouwen en het plein. Alle verenigingen gaan samen de Vereniging 't Hart van Loil vormen, die het buurthuis gaat exploiteren en verantwoordelijk is voor de gezamenlijke inkoop. Een Raad van Toezicht gaat toezicht houden op de stichting. Voor de stichting zijn inmiddels twee betrokken inwoners gestrikt: Sander Bosman en Harm Peters. De gesprekken met drie andere mensen zijn gaande.

Totale toekomstplaatje
Wethouder Ruth Mijnen stak de loftrompet over het dorp Loil. "Na de kerntakendiscussie in 2014 bleek dat het dorp niet zozeer naar De Zomp keek, maar naar het totale toekomstplaatje van het dorp. Dat was bijzonder. We hebben toen gezegd dat als kernen met een integrale visie zouden komen, wij daar wat tegenover zouden stellen: een bedrag van 2,5 ton. Er is ongelofelijk veel werk verricht. Ton Bolder sprak er toen al over. Wat u doet als gemeenschap is dat u heel veel verantwoordelijkheid op u neemt. U neemt De Zomp over, in mei de kerk en het parochiehuis en vervolgens neemt u heel veel taken op zich. Met al die krachtige verenigingen moet u een balans vinden tussen dorps- en verenigingsbelangen. Als ik de plannen zie heb ik er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. Ik wens u veel succes toe."

Meer berichten