Chris van Pelt, Pascal van der Maas, Wim Sinderdinck en Arjan te Bogt proosten na het ondertekenen van de intentieovereenkomst. Foto: Susan Wiendels
Chris van Pelt, Pascal van der Maas, Wim Sinderdinck en Arjan te Bogt proosten na het ondertekenen van de intentieovereenkomst. Foto: Susan Wiendels (Foto: )

Iedereen is straks welkom in Meulenvelden

Bieb en Welcom verhuizen mogelijk naar Waverlo

Door Susan Wiendels

DIDAM – De bibliotheek in Didam en Welcom verhuizen in 2020 naar de begane grond van Waverlo in Meulenvelden. Tenminste, deze intentie ligt sinds 28 februari op tafel. Het doel: van Meulenvelden een plek maken waar cultuur, gezondheid, maatschappelijke initiatieven en zorg samenkomen. Nu de uitwerking.

"Samen willen we van Meulenvelden een sociale, inspirerende en uitnodigende plek maken waar iedereen zich welkom voelt. Waar je elkaar kunt ontmoeten, mee kunt doen met activiteiten en gebruik kunt maken van de faciliteiten. Voor jong en oud," aldus wethouder Wim Sinderdinck. Samenwerken om uiteindelijk samen beter te worden, elkaars kansen benutten. Dat wordt geen abc'tje. Zeker niet voor de bibliotheek die nu over een eigen gebouw met 1.200 m2 gebruiksoppervlakte op eigen grond in het centrum beschikt en straks in Meulenvelden als huurder van Plavei de boeken ingaat. En ook Welcom zal naar alle waarschijnlijkheid minder ruimte krijgen in Meulenvelden dan nu het geval is in het Albertusgebouw. En wat gebeurt er met de OVD en Kunstwerk!, de onderverhuurders van Welcom in het voormalige ziekenhuis aan de Raadhuisstraat? Genoeg prangende vragen dus waarop Welcom, woningcorporatie Plavei, de gemeente Montferland en de bieb na het ondertekenen van de intentieovereenkomst nog niet één-twee-drie een antwoord paraat hebben.
"Maar", stelt Plavei-directeur Arjan te Bogt, "Het gaat straks niet om het exacte aantal m2. De inzet van dit hele traject is hoe je elkaar versterkt. Je zult zien dat je elkaars ruimte kunt gebruiken als je hier met meerdere organisaties zit. Een simpel voorbeeld: moet iedereen een eigen vergaderruimte hebben, terwijl je er maar één of twee keer per week zit, of ga je die ruimte delen?

Winstkansen
Ook al is voor de één de noodzaak groter dan voor de ander en moeten er nog flink wat beren van de weg geruimd worden, Plavei, de bibliotheek en Welcom zien vooral maar winstkansen. Arjan te Bogt: "Sinds het faillissement van Diafaan en de gemeentelijke bezuiniging op de subsidie van de stichting Senioren Kontakt is de leegstand in Meulenveld flink gegroeid. Tegelijkertijd zien we de vergrijzing enorm toenemen en staat de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg onder druk door bezuinigingen. Dat moet slimmer, effectiever en efficiënter geregeld worden."
Pascal van der Maas, directeur en bestuur van Welcom krijgt in 2020 te maken met een korting van 150.000 euro op de budgetsubsidie voor zijn organisatie en trekt voor activiteiten steeds vaker de kernen in. Welcom zit eigenlijk te ruim bemeten in het Albertusgebouw. Een verhuizing naar Meulenvelden zou een grote besparing in huisvestingskosten betekenen. "Maar los daarvan willen wij meewerken aan een goed maatschappelijk veld. Het klopt dat wij steeds meer zijn gaan samenwerken met de bieb bijvoorbeeld op het gebied van laaggeletterdheid, die samenwerking willen we alleen maar uitbreiden." Hij gelooft heilig in de visie van slim en duaal ruimtegebruik. "Soms komt er zoveel samen dat het probleem van de één een oplossing voor de ander kan betekenen en dat het kansen worden. Ik zie het helemaal voor me: zorg, cultuur, gezondheid, welzijn, maatschappelijke initiatieven en ondernemers onder één dak. Over een jaar staan we niet meer naast elkaar, maar lopen we door elkaar heen, werken we met elkaar op een passende nieuwe locatie."

Aanvankelijke boosheid
Chris van Pelt, voorzitter van de Raad van Toezicht van de bibliotheek, is er van overtuigd dat de verschillende partijen onder het dak van Meulenvelden elkaar straks alleen maar verder gaan versterken. "En daarin zit 'm voor ons de grootste winst, niet op financieel vlak. In de nieuwe situatie zijn we altijd duurder uit", geeft Van Pelt aan dat het chagrijn bij de bieb inmiddels heeft plaats gemaakt voor een positieve kijk op de toekomst. "Als je in de krant moet lezen dat je pand tegen de grond moet voor een aantal parkeerplaatsen in het nieuwe centrumplan, dan is dat wel even slikken", verwoordt hij de aanvankelijke boosheid. "Natuurlijk, het liefste waren we op de huidige plek gebleven, een eigen gebouw met 1.200 m2 gebruiksoppervlak op eigen grond, mooier kan niet. Maar de knop moest om, het is een democratisch besluit van de raad geweest. Wel hebben we van meet af aan gezegd dat we een goede prijs voor het pand en de grond wilden hebben én er moest voldaan worden aan ons plan van eisen om elders tot een mooie bibliotheek te komen." Die laatste intentie is nu uitgesproken en ondertekend, over de prijs die de bieb ontvangt voor het pand doet Van Pelt geen mededelingen. "Maar die is voor ons acceptabel." De bieb wil dat geld in de inrichting van Meulenvelden investeren. "We gaan het niet oppotten. Dat scheelt voor Plavei. Wij hopen wel dat dit tot uitdrukking komt in de hoogte van de huur, maar dat weet Arjan. En er zal niet alleen binnen iets moeten gebeuren. Ook naar buiten moet het gebouw meer gaan uitstralen", geeft hij Plavei als boodschap mee.
De komende maanden staan in het teken van de uitwerking van het intentieplan en het ontwerp door een (interieur)architect. Naar verwachting kan het plan in oktober 2019 worden gepresenteerd.

Meer berichten