Thema Loyaliteit centraal bij bijeenkomst Platform Pleeggezinnen Achterhoek. Foto: PR
Thema Loyaliteit centraal bij bijeenkomst Platform Pleeggezinnen Achterhoek. Foto: PR

Platform Pleeggezinnen Achterhoek thema-avond 'loyaliteit'

DOETINCHEM - Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek organiseert enkele malen per jaar een thema-avond. De eerste van 2019 is op 26 februari. Tijdens deze avond wordt het onderwerp 'loyaliteit' behandeld. De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) in Doetinchem (adres volgt na opgave)

Iedereen is loyaal; naar gezinsleden, familie, vrienden, collega's, eigenlijk iedereen met wie je een band hebt. Voor de een kom je meer op dan voor de ander, maar je natuurlijke reactie zal altijd zijn dat je de mensen die je lief hebt wilt beschermen.

Zo werkt dat ook in een pleeggezin, men krijgt een 'vreemd' kind in huis dat een plekje zoekt. Natuurlijk hebben pleegouders ruimte in huis en in hun hart, maar totdat er een plaatsing is, heeft men geen idee wat er met het gevoel gebeurd. Het kan zijn dat gezin en pleegkind heel erg aan elkaar moeten wennen, dat dit kind ander gedrag vertoont dan de eigen kinderen.Kan men dat gedrag meteen corrigeren of houdt men er beter rekening mee dat er al zoveel veranderd is? En kan men dat (voor eigen gevoel) tegenover de eigen kinderen verantwoorden? Hoe ervaren de eigen kinderen de komst van een pleegkind? In het begin is het vaak leuk, maar na een tijdje gebeuren er misschien dingen waarvan zij weten dat je als ouder het niet goed vindt, gaan ze dat dan vertellen of niet? Zijn ze loyaal aan jou als ouder of aan hun pleegbroer of -zus?

En hoe zou dat dan voor het pleegkind zijn? Ee pleegkind mag of kan (vaak plotseling) niet meer bij z'n ouders wonen en komt bij vreemde mensen in huis. De hulpverlening om je heen vertelt dat papa en mama niet goed voor je kunnen zorgen. Maar het kind houdt van ze en het doet pijn als ze dit over je ouders zeggen, dat wil een kind niet horen. Dat vindt de ouders wel lief en goed genoeg en het is belangrijk dat iedereen dat ziet en begrijpt.
Maar dan, langzaam maar zeker, begint het pleeggezin als 'thuis' te voelen. Her kind krijgt er vriendjes en vriendinnetjes, de pleegouders zijn toch eigenlijk wel aardig en het pleegbroertje is een fijn speelkameraadje. Mag je dat dan ook laten zien? Zouden papa en mama het goed vinden als je ook van andere mensen gaat houden? Het kind wil hen natuurlijk geen pijn doen, want het is al zo naar dat het niet meer bij ze mag wonen.
Wat zou het fijn zijn als ouders en pleegouders kunnen laten voelen dat het kind van beide gezinnen mag houden. Dat het overal thuis mag zijn, iedereen mag knuffelen en alles over elkaar mag vertellen.

Yvonne Aartsen heeft onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen ouders en pleegouders, dit onderzoek is verwoord in een WhitePaper, zie https://www.lindenhout.nl/professionals/kwaliteit-en-onderzoek/onderzoek-samenwerking-ouders-en-pleegouder/WhitepaperLindenhoutDEFDEF.pdf
Samen met John Goessens zal zij de bezoekers dieper meenemen in de wereld van de loyaliteit. Hoe werkt loyaliteit en wat zijn de dingen waar rekening mee kan worden gehouden?

Opgave graag voor 23 februari via info@platformpleeggezinnenachterhoek.nl of 06-82629980.

Meer berichten