Azewijn wijst tweede solarpark af

AZEWIJN - De dorpsraad van Azewijn heeft het college van B&W van de gemeente Montferland schriftelijk gevraagd een stokje te steken voor een tweede solarpark in het buitengebied van Azewijn. De dorpsraad verzoekt het college het bestemmingsplan buitengebied te handhaven, met als gevolg een weigering van de aangevraagde omgevingsvergunning omdat die strijdig is met het bestemmingsplan.

Initiatiefnemer Solar Provider Group wil een solarpark realiseren in het buitengebied van Azewijn. Het gaat om een tweede solarpark, wederom op een oude stortplaats. Om precies te zijn op stortplaats 3, gelegen achter de voormalige zandplas het Reeven.
Op 16 januari 2019 is de aanvraag voor de omgevingsvergunning gepubliceerd in het Montferland Nieuws.
De bestemming van de oude stortplaats is echter natuur. Het is niet toegestaan om een solarpark te plaatsen op grond met die bestemming. Daarom zou de gemeenteraad eerst het bestemmingsplan moeten wijzigen voor er panelen kunnen worden geplaatst. Dat wordt ook tot twee keer toe bevestigd in besluiten van het college van B&W van de gemeente Montferland: de eerste keer op 21 november 2017, de tweede keer op 30 januari 2018. Het bestemmingsplan is sindsdien niet gewijzigd. Bovendien vindt de dorpsraad het bijzonder vreemd dat de aanvraag omgevingsvergunning, 'ontvangen op 6 maart 2019' (!), is ingediend en gepubliceerd in het Montferland Nieuws van 16 januari 2019. De plannen zijn door het college van B&W besproken met een raadswerkgroep duurzame energie, zegt de dorpsraad. Besloten is dat de omgeving moet worden betrokken bij de plannen. Maar niemand weet ervan.
Het plaatsen van zonnepanelen kan onbalans in de ondergrond van de stortplaats veroorzaken, aldus de dorpsraad. De effecten zijn onduidelijk. De dorpsraad vindt dat die eerst bekend moeten zijn voordat er toestemming wordt gegeven om de zonnepanelen te plaatsen en dat dan ook eerst het bestemmingsplan moet worden gewijzigd.

Meer berichten