Stijging opwekking hernieuwbare energie in Gelderland

De provincie Gelderland wil met haar Gelders Energieakkoord de opwarming van de aarde beperken en voldaan aan de streefwaarde van de klimaatakkoorden in Parijs (december 2015). In dit akkoord zijn afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius door minder CO2-uitstoot te realiseren. Een belangrijk middel hierbij is de opwekking van meer hernieuwbare energie.

Aandeel hernieuwbare energie in Nederland
In Nederland is het aandeel van hernieuwbare energie in het totale energieverbruik het afgelopen jaar gestegen van 6,6 naar 7,3 procent. Uit hernieuwbare energiebronnen is het afgelopen jaar 154 PJ opgewekt, ten opzichte van 140 PJ een jaar eerder. Oorzaak van deze groei is voornamelijk het plaatsen van meer zonnepanelen, waarmee het afgelopen jaar bijna vijftig procent meer energie is opgewekt. In Nederland wordt op drie manieren hernieuwbare energie opgewekt. Het gaat hierbij om hernieuwbare energie, hernieuwbare warmte en biobrandstoffen. Met een energie vergelijker kun je thuis ook een energiecontract met hernieuwbare energie afsluiten.

Hernieuwbare energie in provincie Gelderland
De hoeveelheid duurzame energie per provincie wordt bepaald door de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat. Doordat de opwekking van duurzame energie niet altijd bemeterd worden zijn deze gegevens moeilijk te bepalen in tegenstelling tot het gas- en elektriciteitsverbruik. Het aandeel opwekking van hernieuwbare elektriciteit in de provincie Gelderland bedraagt 2,88 PJ. Dit komt neer op een percentage van 5,96 dat wordt opgewekt in Gelderland. De productie van biobrandstoffen bedraagt in Gelderland 1,51 PJ. Hiermee wordt bijna 14,5 procent van de totaal opgewekte biobrandstoffen van Nederland in Gelderland opgewekt. Tot slot wordt 8,79 PJ hernieuwbare warmte opgewekt, terwijl in heel Nederland 64,06 PJ wordt opgewekt. Dit komt neer op een percentage van 13,7 in de provincie Gelderland.

Gelderland op weg naar klimaatdoelen
Naast het opwekken van hernieuwbare energie wil de provincie met energietransitie een bijdrage leveren aan duurzaamheid. Het begrip duurzaamheid bestaat uit drie pijlers: economisch, sociaal-cultureel en ecologisch. Door in te zetten op de energietransitie kan werkgelegenheid ontstaan en ondernemerschap worden gestimuleerd. Hiermee kan de economische positie van de provincie worden verbeterd. Door zelf energie op te wekken is de provincie niet meer afhankelijk van andere gebieden en kan meer geld worden geïnvesteerd in de eigen regio. In een andere pijler van duurzaamheid, sociaal-cultureel kapitaal, ziet de provincie ook kansen met de energietransitie. Denk aan het bevorderen van de sociale cohesie en het creëren van een robuuste leefomgeving die zich aan het klimaat kan aanpassen.

Concrete doelstellingen Gelderland
Vertaling van de doelen van het SER Energieakkoord naar Gelderland leveren de volgende doelstellingen op: energiebesparing van 1,5 procent per jaar (15 PJ in Gelderland in 2020) Toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 (26 PJ) en in 2023 16 procent.tenminste 1800 banen te realiseren in de provincie.

Meer berichten