Foto:

Rotary Club Bergh heeft gouden hart

Serviceclub schenkt geld voor AED

Door Susan Wiendels

LENGEL – Dankzij een schenking van Rotary Club Bergh hangt er binnenkort ook bij restaurant Forest aan de Drieheuvelenweg 1 een Automatische Externe Defibrillator (AED).

Rotary Bergh steunt met de opbrengst van de jaarlijkse kerstmarkt op het plein voor Kasteel Bergh altijd drie doelen: eentje lokaal, nationaal en internationaal. "De opbrengst is altijd zo'n tienduizend euro. Dit jaar hebben we gekozen voor de aanschaf van een AED. Er kunnen er niet genoeg zijn, want elke seconde telt," sprak Bartjan Kaptein namens de serviceclub.
"Geweldig", sprak wethouder Wim Sinderdinck nadat hij uit handen van Bartjan Kaptein, Ewald Bonnes en Tineke Hilgenga een cheque kreeg overhandigd voor de aanschaf van de AED. "De tijd tussen het optreden van een hartstilstand en de start van de reanimatie willen we zo kort mogelijk maken. Dan neemt de kans op overleven toe. Zes minuten is echt cruciaal. Met deze AED hebben we één van de laatste witte vlekken in het AED-netwerk van Montferland ingevuld. Alleen in Didam zijn er nog een paar plekken en in het buitengebied is er geen honderd procent dekking." Drieduizend euro stond er op de cheque. Een AED kost ongeveer tweeduizend euro, een kast zevenhonderd euro. Gemeente Montferland faciliteert zo'n 25 AED's binnen de gemeentegrenzen. "Wij verzorgen het onderhoud en zorgen ervoor dat er een netwerk van minimaal twintig vrijwilligers is per AED. Mensen die binnen die zes minuten ter plekke kunnen zijn", lichtte Ab de Vries van de gemeente Montferland toe. Al deze AED's zijn aangemeld bij het alarmeringssysteem Hartveilig Wonen. De vrijwilligers worden opgeleid via deze organisatie of via de lokale EHBO's. Bij plotseling falen krijgen zij een melding. Dat geldt ook voor de brandweer in Didam en 's-Heerenberg.

Meer berichten