Foto:

Drie scenario's voor verkeersplan 's-Heerenberg

Raad beslist in april over definitief plan
Door Susan Wiendels

's-HEERENBERG – Er liggen drie varianten op tafel voor het nieuwe verkeersplan van 's-Heerenberg. De scenario's zijn tot en met 15 februari te bezichtigen in de raadzaal van Gouden Handen. Daar kunnen inwoners van 13.30 tot 17.00 uur terecht en van 19.00 tot 21.00 uur. Ook digitaal is een inkijkje mogelijk via www.montferland.info/verkeersplan.

De aanleg van de ontbrekende schakel, de nieuwe rondweg van Zeddam naar de Elsepasweg, vormt de aanleiding voor het verkeersplan. Vorige week ging de eerste schop voor deze weg de grond in, die naar verwachting in de zomer van 2020 klaar is. De weg moet ervoor zorgen dat veel vrachtverkeer en doorgaand verkeer niet langer over de Drieheuvelenweg rijdt en dat de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in 's-Heerenberg wordt verbeterd. De deal met de provincie is dat de gemeente Montferland dan de Drieheuvelenweg afwaardeert. Dit zou inhouden dat er een 60 kilometer-zone tussen het Tolhuis en de Korensingel/Zeddamseweg komt en een 30 kilometer-zone en een vrachtwagenverbod tussen Korensingel/Zeddamseweg en de rotonde Lengelseweg. Dat kan op verschillende manieren gebeuren: bijvoorbeeld gedeeltelijk afsluiten, volledig afsluiten, van de fly-overs gelijkwaardige kruisingen maken of juist een T-splitsing. Om de inwoners van 's-Heerenberg zoveel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming richtte de gemeente een website in en werd er op 18 oktober een inspraakavond in het Bargse Huus gehouden, die druk werd bezocht. Een teken dat het plan leeft. "Geen wonder, het gaat om verkeersveiligheid, bereikbaarheid en daarmee leefbaarheid van alle inwoners", aldus wethouder Oscar van Leeuwen. In totaal lieten de inwoners 244 reacties en suggesties achter, waarmee de gemeente aan de slag ging. Dat leidde tot drie scenario's. In de eerste variant verandert er weinig. Dan wordt de Drieheuvelenweg gewoonweg afgewaardeerd. In variant twee en drie gaat het Laco-viaduct eruit en wordt de kruising gelijkvloers. Dat vergt grote infrastructurele aanpassingen, maar de voordelen zijn dat er dan minder autoverkeer door de bebouwde kom rijdt en dat de fietsroutes optimaal zijn. In variant drie worden fiets- en vrachtverkeer bovendien gescheiden. De Oude Doetinchemseweg wordt dan een fietsstraat. "Het kan één van deze drie varianten worden, maar ook een combinatie", stelt Oscar van Leeuwen.

Welke variant er ook uit de bus komt: het is zeker dat de verkeersstromen in en rond 's-Heerenberg aanzienlijk gaan veranderen. En nog een pluspunt: door de kruising van de Zeddamseweg/Lengelseweg met de Drieheuvelenweg eens stukje te verplaatsen, komt er een stuk grond van zesduizend vierkant meter vrij. Van Leeuwen: "Die kunnen we voor woningbouw gebruiken of bijvoorbeeld voor de bouw van de nieuwe Brede School." In april beslist de gemeenteraad over het definitieve verkeersplan.

Meer berichten