Vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten in zowel Nederland als Duitsland geven in 's-Heerenberg het startsein voor het arbeidsproject Perspectief 360°. Foto: Eric Klop
Vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten in zowel Nederland als Duitsland geven in 's-Heerenberg het startsein voor het arbeidsproject Perspectief 360°. Foto: Eric Klop

Hulp voor langdurig werkzoekenden bij vinden van baan over de grens

Montferland geïnteresseerd in project RSD de Liemers

Door Eric Klop

REGIO – Langdurig werkzoekenden in de Liemers en de Duitse gemeenten Emmerich en Kleef krijgen een extra stimulans om over de grens een betaalde baan te vinden. Daartoe zijn de Regionale Sociale Dienst de Liemers (RSD) en de sociale diensten in Emmerich en Kleef een nieuw samenwerkingsverband aangegaan. Ook gemeente Montferland wil meeprofiteren.

Het Euregionale arbeidsproject luistert naar de noemer Perspectief 360°. Hierin wordt Nederlanders en Duitsers die langer dan twee jaar aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan de mogelijkheid geboden zich te oriënteren op werk in de Duitse dan wel Nederlandse buurregio's. Bovendien maken bedrijven aan weerszijden van de grens zo meer kans op personeel.
Het officiële startsein van het project klonk woensdag 6 februari. Plaats van handeling was de raadzaal van gemeente Montferland in Gouden Handen in 's Heerenberg. Een uitgekiende keuze, want amper een paar honderd meter van de grens. Vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten uit zowel Nederland als Duitsland waren daarbij aanwezig. Een van de sprekers was Sjaak Kamps, secretaris van de Euregio Rijn-Waal, dat zich aan het project heeft geconformeerd. Hij memoreerde dat dit gebied, dat zich grofweg uitstrekt van Apeldoorn en Uden tot Kleef en Duisburg, om en nabij de vier miljoen inwoners telt en circa 300.000 bedrijven kent. Die blijken samen goed voor ongeveer twee miljoen banen.
"Toch werken slechts zo'n 12.000 mensen over de grens", aldus Kamps. "Blijkbaar zijn er nog de nodige barrières om die stap te zetten. Er is sprake van 'onzichtbare grenzen'. De taal kan een drempel zijn, maar meer nog zijn Nederland en Duitsland op het gebied van bijvoorbeeld zorgverzekeringen en pensioenregelingen niet bepaald naar elkaar toegegroeid. Het openbaar vervoer in het grensgebied is eveneens een aandachtspunt." Niettemin is hij hoopvol gestemd. "Aan de beide kanten van de grens zijn bedrijven op zoek naar personeel. Dat biedt werkzoekenden kansen. Dáár moet dit initiatief op inzetten. Perspectief 360° ontsluit de doelgroep. Kijk als het ware letterlijk om je heen. Dan zijn er volop mogelijkheden om aan de slag te kunnen."
Het nieuwe arbeidsproject, dat voortborduurt op eerdere initiatieven die hun nut naar verluidt hebben bewezen, helpt daarbij een handje. Inwoners van het grensgebied die al langer buiten het arbeidsproces staan krijgen in twaalf weken tijd de gelegenheid zich te oriënteren op de werkmogelijkheden binnen de grensregio. "Zij ontmoeten dan nieuwe mensen, leggen bedrijfsbezoeken af en kunnen een drieweekse stage lopen bij een werkgever", zegt Bart Colson, contactpersoon van Perspectief 360°. "Als basis vinden voor de Nederlandse deelnemers twaalf bijeenkomsten plaats op de Volksuniversiteit in Zevenaar. Daarnaast staan over en weer zelf te organiseren bezoekjes aan toeristische plekken in de buurregio's op het programma. Die dragen in een zekere groepsdynamiek bij aan meer vertrouwen van de werkzoekende om, ook als hij of zij de taal niet spreekt, de stap naar werk over de grens te zetten."
Hoewel niet organisatorisch betrokken bij het arbeidsproject dat is ontstaan uit een samenwerking tussen RSD de Liemers en de sociale diensten van Emmerich en Kleef, lijkt gemeente Montferland interesse te hebben om er op in te springen. "Een win-winsituatie", meent wethouder Martin Som. "Dit is ook voor onze inwoners die al langer op zoek zijn naar werk een uitgelezen mogelijkheid om hen naar een betaalde baan te leiden. Bovendien biedt dit project het bedrijfsleven in Montferland, dat steeds vaker moeite heeft om geschikt personeel te vinden, wellicht kans om gecertificeerde medewerkers van over de grens te halen. Als gemeente zullen we aan dit initiatief dan ook ruchtbaarheid geven", denkt Som.

Meer berichten