Zo ziet een volmondig jawoord eruit. Foto: PR.
Zo ziet een volmondig jawoord eruit. Foto: PR. (Foto: )

Inwoners geven jawoord aan 't Hart van Loil

Regiegroep krijgt fiat voor uitwerking ideaalscenario

Door Susan Wiendels

LOIL – Na een jawoord volgt altijd applaus en een kus. Dat laatste bleef op 30 januari achterwege in partycentrum Lara. Daar stemden zo'n 180 inwoners van Loil voor de overname van gemeenschapshuis de Zomp en de kerk in het dorp. De regiegroep kan nu verder met de ontwikkeling van dit nieuwe Hart van Loil in een geheel nieuwe juridische structuur.

"Als minstens 75% voor is, dan gaan we door. Nee, 51% is niet genoeg, als 49% van het dorp het niet eens is met deze plannen, dan is er geen draagvlak. We proberen hier iets neer te zetten voor het hele dorp. Iedereen moet er een goed gevoel bij hebben", trapte woordvoerder Onne Heesen de informatieavond af.
De avond vormde een vervolg op de informatieavond van 28 november, waarin de regiegroep de grote lijnen van de plannen al presenteerde. In de tussenliggende twee maanden zaten de regiegroep en de werkgroepen kerk, pastorie, planologie, sport, school, communicatie, subsidies en juridisch/financieel niet bepaald stil. Soms tot diep in de nacht waren zij bezig met het samenvoegen van de plannen, de uitwerking van de eigendomsvorm, de vertaling naar de financiën, gesprekken met de gemeente en Elver en de afstemming met de verenigingen.

Stichting en Vereniging
In notendop de plannen dat nu op tafel ligt: de kerk krijgt een culturele bestemming. De altaarruimte biedt een podium aan onder meer toneel, de carnaval en de muziek. Een sluis verbindt de kerk met een nieuwe sporthal, kantine/buurthuis, opslag, toiletten en kleedkamers. De pastorie krijgt als bestemming wonen en een stukje commercieel, zonder aan de bestaande huurovereenkomst van Ben en Tineke te tornen. Wellicht is er in samenwerking met Elver ruimte voor dagbesteding en begeleid wonen. Op de plek van de Zomp komen woningen. De nieuw op te richten stichting 't Hart van Loil wordt eigenaar en verhuurder van de gebouwen en het plein. Alle verenigingen gaan samen de Vereniging 't Hart van Loil vormen, die het buurthuis gaat exploiteren en verantwoordelijk is voor de gezamenlijke inkoop. Een Raad van Toezicht gaat toezicht houden op de stichting.

Losse eindjes
De verenigingen polsten in de afgelopen weken al hun achterban. Ondanks dat er nog nog wel wat losse eindjes zijn, bleken alle verenigingen positief over de nieuwe plannen. "Wij zien het als een enorme kans, maar er zijn nog best wel grote hobbels die we moeten nemen", sprak voorzitter Rob Mos van de voetbaltak van SV Loil. Zo refereerde hij aan het sponsorbedrag dat Veltins jaarlijks op tafel legt. "Dat is nu maar liefst acht procent van onze begroting. Als er straks een andere brouwer meegaat in dit verhaal, dan verliezen we zo'n sponsor." Eenzelfde geluid liet ook Ap Dieker namens het schuttersgilde, de schietvereniging en drumfanfare Loil-Vooruit horen. "Natuurlijk hebben we ons als schuttersgilde afgevraagd 'moeten we dit wel doen?' We hebben nu alles op de rit. Maar ons devies is broederschap, trouw en dienstbaarheid. We moeten gewoon mee met dit verhaal waarin iets nieuws wordt neergezet voor heel Loil. Dat betekent dat we op financieel gebied misschien best wel wat zaken moeten laten gaan en dat we dingen anders moeten gaan regelen. Dat moeten we wel gaan borgen. En wat de schietvereniging betreft, die zitten nu in een gebouw dat niet van de gemeente is. Als de huurkosten veranderen, dan moet er wel een compensatie komen, zodat de exploitatie weer op orde komt."

Een ton
Enkele inwoners in de zaal uitten hun zorgen over onder meer het parkeren en het gebruik van de kerk en ook werden er vraagtekens gesteld bij de financiële offers die van het dorp worden gevraagd. Zo staat er in de nu geschetste balans een ton als opbrengst van acties in het dorp en een ton van geldschieters. "We kunnen nu alleen inschattingen maken", sprak Onne Heesen. "Maar in het verleden hebben onze inwoners hun bereidwilligheid getoond bij acties", verwees hij naar de actie Kerkdak, die destijds 125.000 gulden opleverde.
Wat nu na het fiat van de bevolking? Onne Heesen: "We gaan een bestuur voor de stichting en vereniging samenstellen. Want voor 1 april moeten we tekenen voor de overname van de Zomp en op 15 mei voor de overname van de kerk. Daarnaast gaan we werken aan de openstaande punten van verenigingen en het uitwerken van de inbreng van Loilenaren die niet aan een vereniging gebonden zijn."

Meer berichten