Freddy van Dijken overhandigde onlangs een regenboogvlag aan burgemeester De Baatin de week na de Nashville-verklaring. Foto: PR
Freddy van Dijken overhandigde onlangs een regenboogvlag aan burgemeester De Baatin de week na de Nashville-verklaring. Foto: PR (Foto: Freddy van Dijken)

Montferland geen regenbooggemeente

Voorstel PvdA en D66 haalt het niet

Door Susan Wiendels

MONTFERLAND – Montferland wordt geen regenbooggemeente. Een motie van PvdA en D66 hiertoe redde het niet tijdens de raadsvergadering van 31 januari. Lijst Groot Montferland steunde de motie; alle raadsleden van CDA, VVD en LBM stemden tegen. Dat betekende zeventien stemmen tegen en acht stemmen voor.

Een regenbooggemeente zet zich actief in voor de sociale acceptatie van lesbische dames, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen, afgekort: LHBTI. Daarvoor krijgt een gemeente jaarlijks subsidie van de overheid.
Al krijgt het predicaat regenbooggemeente geen voet aan de grond in Montferland, wethouder Ruth Mijnen zegde wel toe actief gesprekken met scholen, sportverenigingen en jeugdwerk te gaan voeren over het gezamenlijk bevorderen van sociale acceptatie van gender- en seksuele diversiteit. Ook zal de gemeente Montferland op specifieke momenten activiteiten organiseren om de acceptatie te bevorderen zoals het hijsen van de vlag op Coming-Outdag. Maar het aanmelden van Montferland als regenbooggemeente bij het ministerie van OC &W en het aanvragen van de daarbij behorende subsidie vond ze een brug te ver. "In het college hebben we het hier in de week van de Nashville-verklaring over gehad. Aan dat handje ophouden zijn voorwaarden verbonden en ik kan op dit moment niet overzien wat dat betekent", aldus Mijnen tijdens de vergadering.
In een persoonlijke toelichting maakte fractievoorzitter Freddy van Dijken tijdens de raadsvergadering duidelijk waarom LHBTI-beleid belangrijk is voor Montferland: "Ik wil in deze gemeente kunnen zijn wie ik ben en iedereen heeft daar recht op. En dat zeg ik niet voor mezelf, maar voor een grote groep vooral jongeren die het misschien nog niet helemaal weten en dan is elke hulp of een veilige omgeving welkom. Afgelopen weken heb ik heel veel verhalen gehoord van ouders, waarvan de kinderen uit de kast zijn gekomen. Dat is nog steeds een beladen onderwerp. Ik heb ook gehoord dat er binnen Montferland nog steeds mensen zijn die er niet openlijk voor uit durven komen, bang voor negatieve reacties of bang om weggepest te worden. Als raad moeten we ervoor zorgen dat we dat tegen kunnen gaan."
Ap Dieker (CDA) onderschreef dat LHBTI'ers veel steun en aandacht nodig hebben. "Maar we zijn als CDA ook van mening dat in Montferland iedereen gelijk is ongeacht afkomst, geaardheid, geloof of beperking. Iedereen is uniek. Wij willen absoluut geen onderscheid in welke doelgroep dan ook. Mocht er een speciale dag zijn, dan zal er voor ons zeker ruimte zijn om daar op een speciale manier aandacht aan te schenken, maar voor het overige ondersteunen wij deze motie daarom niet." Jan van Halteren (LBM) liet zich in gelijke bewoordingen uit. "LBM heeft respect voor de regenboogvlag, maar voor ons zijn alle mensen gelijk."
D66 haalde in het debat uit naar VVD en CDA, die de regenboogvlagactie van D66 op vrijdag 11 januari wél steunden. Freddy van Dijken sprak van symboolpolitiek. "Ook landelijk stimuleren VVD en CDA dat de problematiek rondom LHBTI's wordt verbeterd en er actief beleid gevoerd gaat worden. Deze zomer gaan de politieke partijen D66, VVD, CDA, SP en PvdA samen varen met politieke regenboogboot tijdens de Canal Parade in Amsterdam. Ondanks dat partijen soms vaak van mening verschillen, kunnen ze hierbij zichtbaar uitstralen dat ze er hetzelfde over denken: dat ze tegen discriminatie zijn, dat je zichtbaar jezelf kunt zijn en mag houden van wie je wilt."
Ondanks de zeventien stemmen tegen put Freddy van Dijken hoop uit de hoofdelijke stemming na afloop van het debat. "Ik vond het mooi om te zien dat alle 25 raadsleden uitspraken dat zij het belangrijk vinden dat je kunt zijn wie je bent in Montferland. Dat is een mooi uitgangspunt."

Meer berichten