Bij Freddy van Dijken thuis wappert de regenboogvlag al. Nu het gemeentehuis van Montferland nog… Foto: Eric Klop
Bij Freddy van Dijken thuis wappert de regenboogvlag al. Nu het gemeentehuis van Montferland nog… Foto: Eric Klop (Foto: )

Stokkums raadslid wil dat gemeente zich nadrukkelijker afzet tegen Nashville-verklaring

De vlag in top tegen uitsluiting

Door Eric Klop

MONTFERLAND – Dat gaf een hoop ophef, toen bleek dat in Nederland een aantal orthodox-protestantse predikanten en politici zich hadden geconformeerd aan de zogenoemde Nashville-verklaring. Her en der werd de regenboogvlag gehesen om duidelijk aan te geven dat men niet gediend is van het uitsluiten van homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LHBTI's). Ook gemeenten laten door middel van het in top hijsen van het dundoek weten zich verre te houden van iedere vorm van intolerantie ten opzichte van mensen met een andere seksuele geaardheid. Zo niet echter in Montferland. Dat schoot Freddy van Dijken, fractievoorzitter van D66, in het verkeerde keelgat. Hij trok aan de bel en deed de gemeente een vlag cadeau.

"Ik zou nooit op het document hebben gereageerd", zegt het Stokkumse raadslid. "Dit soort geluiden komt uit die hoek geenszins onverwacht. Totdat landelijk SGP-voorman Kees van der Staaij de verklaring ondertekend bleek te hebben. Ik respecteer iedere overtuiging, maar dat een volksvertegenwoordiger, een publiek figuur, zich hieraan conformeert gaat mij te ver. De Nashville-verklaring krijgt zo een podium. Dat steekt mij", aldus Van Dijken die sinds 2010 getrouwd is met een man. "Ook politiek. Mijn partij heeft landelijk ooit samenwerking met de SGP gezocht. We kunnen het kennelijk goed met elkaar vinden. En dan gebeurt dit. Een grote groep mensen die buitenspel wordt gezet. Dat matcht niet met wat in ons mooie land is afgesproken", zo wijst hij op artikel 1 in de Grondwet.
Van Dijken wilde een statement maken. Niet zozeer politiek, maar veeleer vanuit zijn hart. "Voor het eerste in mijn leven raakte mij ter zake iets persoonlijk. Als raadslid heb je dan de kans op een bühne. Niet voor mezelf, maar vooral ook voor veel jonge mensen die via de media vernemen dat ze er niet bij zouden horen. Ik werk als docent en studieloopbaanbegeleider op een HBO-school. Hoor hoe jongens en meisjes, vaak uit een zeer Christelijk milieu, worstelen met hun geaardheid. Er ook thuis niet voor uit durven te komen. En dan dit! De samenleving mag dat toch niet over z'n kant laten gaan? Hiertegen moet een duidelijk signaal worden afgegeven. Het uitsteken van de regenboogvlag is daartoe en probaat middel. Ook door de gemeente Montferland."
Het gemeentebestuur ziet dat tot dusver anders. 'Het niet-hijsen van een vlag betekent niet dat we begrip zouden hebben voor de verklaring of de verklaring zouden steunen', reageerden burgemeester en wethouders op het initiatief van Van Dijken om de afkeuring op veelkleurige wijze uit te dragen. 'Montferland is in alle opzichten een inclusieve gemeente, waarin iedereen zichzelf kan zijn en niemand uitsluit'. "Dat is te gemakkelijk", vindt de voorzitter van de D66-fractie. Hij schafte een regenboogvlag aan die vrijdagmiddag ten stadhuize werd overhandigd aan burgemeester Peter de Baat. In bijzijn van vertegenwoordigers van het CDA, PvdA en VVD. "Een raadsmeerderheid", weet Van Dijken. "Dit zou een zetje kunnen geven aan het streven dat de gemeente bovendien laat zíen dat iedereen hier wordt geaccepteerd en ruimte krijgt."
Of dit in praktijk zijn beslag krijgt, moet blijken wanneer de vlag wel dan niet wappert. Of anders eind deze maand, als de PvdA een door D66 gesteunde motie indient die Montferland oproept zich als 'regenbooggemeente' te onderscheiden. Dit houdt in dat er lokaal beleid is dat zich sterk maakt voor de (sociale) acceptatie en veiligheid van LHBTI's en streeft naar een samenleving, waarin iedereen zich vrij en veilig voelt om te zijn wie hij of zij is. "De vlag is er nu", lacht Freddy van Dijken. "En als de gemeente een grotere wil, dan krijgen ze die..!"

Meer berichten