Burgemeester De Baat zet 'ondermijning' aan als belangrijk thema

MONTFERLAND - Burgemeester Peter De Baat ging mocht velen welkom heten op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Montferland. In zijn speech stond hij stil bij de vraag of de leiderschapsstijl in de politiek het vertrouwen in de politiek bevordert. Tevens ging hij in op het gevaar van ondermijnende criminele activiteiten.

De Baat: "Op 23 januari neemt onze Commissaris van de Koning Clemens Cornielje afscheid. Hij is geliefd bij de Gelderlanders. Zij roemen hem om zijn inzet, betrokkenheid en menselijke warmte. En onder vakgenoten wordt hij ook zeer gewaardeerd. Eind 2018 is hij voor de vierde keer genomineerd als best lokale bestuurder. Vanuit Montferland bedanken wij Clemens Cornielje met grote waardering voor zijn vertrouwenwekkende leiderschap."

De burgemeester stelt: "Politieke leiders in Nederland geven aan volgers - want leiden veronderstelt ook volgen - ruimte en verantwoordelijkheid om gezamenlijk doelen uit te werken en te realiseren. Het Nederlandse polderen leidt uiteindelijk onmiskenbaar tot vertrouwen in de overheid. Kennelijk doen we toch iets goed met dat polderen."

In Frankrijk - waar slecht 1 op de 8 vertrouwen heeft in de politiek, tegen 1 op de 2 in Nederland - gaat dat anders. Daar kondigde de regering deze zomer impopulaire maatregelen autocratisch af. Vervolgens zwol in het vroege najaar zin Frankrijk de beweging aan van de gilets jaunes, de gele hesjes. Gewone mensen - en later ook relschoppers en ander tuig erbij - die door de sterk oplopende brandstofprijzen het gevoel hadden dat ze iets werd afgepakt waar ze recht op hadden. Geluiden over revolutie. De populariteit van Macron op een dieptepunt. "Misschien verklaart het verschil in leiderschapsstijl van Macron en Rutte waarom de onvrede van de gele hesjes daar wel aanslaat en hier niet?", aldus De Baat.

"Ook onze eigen gemeente Montferland werkt vanuit de grondhouding van dienend-leiderschap. Op ons eigen lokale niveau van Montferland werkt de gemeente hard aan bestuurlijke vernieuwing en verbeterde communicatie. Het thema bij het Nieuwjaarsontbijt voor de medewerkers was bijvoorbeeld 'Wij houden onze ogen en oren open in de samenleving'. De gemeente Montferland werkt daar hard aan en in 2019 verwacht ik dat we daar enkele resultaten van gaan zien."

De gemeenteraad bijvoorbeeld zet stappen om het vergadermodel te veranderen. De bedoeling is dat de raad uiteindelijk tot betere besluitvorming komt. Het college zet de aanstaande maanden gezamenlijk stappen om het projectplan bestuurlijke vernieuwing vast te stellen en te vertalen naar concrete projecten. De Baat: "Raad en college kunnen dat natuurlijk niet bewerkstelligen zonder onze organisatie, zonder directie, management en medewerkers. En ik wil onze ambtenaren graag danken voor wat zij allemaal al doen, als het gaat om het open houden van ogen en oren ter versterking van de verbinding met de samenleving. Zij zijn daarvoor zo belangrijk! In heel veel opzichten, bijvoorbeeld in de duizenden individuele klantcontacten die zijn hebben, zijn onze ambtenaren bij uitstek het levende gezicht van onze gemeente Montferland."

Burgemeester De Baat sloot af met een thema dat ook meer op de agenda komt in de gemeente Montferland: ondermijning. "Georganiseerde ondermijnende criminaliteit heeft een ontwrichtende werking op de samenleving, ook bij ons in Montferland. En het tegengaan ervan is belangrijk, het is een opgave voor ons allemaal. Ondermijnende criminaliteit is vaak goed verborgen, slimme criminaliteit, die onwettige vermogens creëert, het spreekwoordelijke geld als water, en die leidt tot economische machtsposities, corruptie en verwevenheid tussen de onder- en de bovenwereld. Bovendien horen geweld, bedreiging en misbruik dat vaak de sociaal zwakkeren in onze samenleving treft, helaas ook bij ondermijnende criminaliteit. Hier ligt een opgave ligt voor de gemeente, politie en justitie, maar ook voor een heel netwerk aan partijen. Daarbij gaat het niet alleen om een repressieve aanpak, maar ook om preventie! Het dus niet alleen om het strenge, handhavende gezicht van de overheid, maar ook om het verbindende gezicht dat hoor bij dienend-leiderschap. Als gemeente zullen wij het komende jaar onze aanpak bij verschillende vormen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Montferland, van ontwrichtende criminaliteit nabij, verder uitwerken. Ik hoop het komende jaar en daarna op u allen te mogen rekenen bij de aanpak van ondermijnende, ontwrichtende criminaliteit in onze nabijheid. Ik vertrouw daarop."

Meer berichten