Samenspel cruciaal voor dorpshuis Beek-Loerbeek

BEEK-LOERBEEK - De inwoners van Beek en Loerbeek weten al jaren precies waar het op aankomt. Hun gedachtegang is tot op de dag van vandaag de basis gebleken voor de leefbaarheid binnen kleine kernen. Dat komt eens te meer tot uiting in het project voor de renovatie van het Gildehuis Beek, waarvan het plan inmiddels grotendeels is uitgewerkt.

Al in de jaren 70 van de vorige eeuw staken de inwoners van Beek en Loerbeek de koppen bij elkaar en bespraken ze hoe ze de leefbaarheid in hun dorp in stand konden houden. Door onderling krachten te bundelen slaagden ze erin om de inwoners onderling te binden en goede voorzieningen in stand te houden. Dat de verenigingen daarin een essentiële rol spelen bleek evident. Het magische woord van destijds: Samenspel. Dat begrip pronkte ook duidelijk op het lokale krantje van weleer, waarin verenigingen en groepen samenwerkten en dat de bevolking op de hoogte bracht van de plaatselijke activiteiten.
En dat samenspel blijkt ook in de huidige tijd de oplossing voor de leefbaarheid en betrokkenheid van de inwoners. Samenwerking tussen verenigingen, samenwerking binnen de middenstand, samenwerking tussen jong en oud. Alleen op die manier kunnen de inwoners ervoor zorgen dat zij ook in de toekomst heerlijk kunnen leven in hun kern.
Bij de stuurgroep Dorpshuis Beek-Loerbeek is dat niets anders. Alleen door samenwerking kan een dorpshuis worden gerealiseerd. Een dorpshuis dat bestemd is voor iedereen. Het renovatieplan van het Gildehuis Beek is inmiddels grotendeels uitgewerkt. Er ligt een tweetal schetsen van de architect op tafel. Een extern bureau is bezig met het regelen van de financiering. De commissie leden buigen zich over het exploitatieplan en bereiden fase 1 (zelfstandige toiletvoorziening) voor. Het woord is nu aan het St Jansgilde. Zodra dat groen licht geeft kan de schop in de grond.
De Stuurgroep hoopt er tegelijkertijd op, dat ook de ideeën die eerder al werden ingediend bij de dorpsraad (en niet werden verkozen) alsnog ten uitvoer kunnen worden gebracht. Als er eenmaal een 'fit' dorpshuis beschikbaar is hebben jongeren een onderdak bieden voor hun activiteiten. Dan hebben ouderen een bijeenkomstruimte. En kunnen verenigingen hun evenementen realiseren. De stuurgroep focust zich daarom op ALLE inwoners, zonder zich te beperken tot bepaalde doelgroepen. Op die manier komt het gemeenschapsgeld op de beste plaats terecht.
Het jaar 2019 wordt, wat de stuurgroep betreft, dan ook een magisch jaar, vol 'Samenspel'.

Meer berichten