Het hart van Loil, met vanaf links de kerk, de pastorie, de Zomp en de St. Jozefschool. Foto: PR
Het hart van Loil, met vanaf links de kerk, de pastorie, de Zomp en de St. Jozefschool. Foto: PR (Foto: )

Loil puzzelt en rekent

Bewoners stemmen begin 2019 over 'ideaal' dorpshart

Door Susan Wiendels

LOIL – Loil puzzelt en rekent met man en macht. Allemaal voor een echt Hart van Loil: een gemeenschapsgebouw waar alle verenigingen onderdak vinden. Op 28 november presenteerde de regiegroep een ideaalplaatje aan de bewoners: overname van De Zomp, de kerk, de pastorie, de tuin en het kerkplein.

"Let wel, dit is een ideaalscenario", sprak woordvoerder Onne Heesen namens de regiegroep, die bestaat uit de voorzitters van de vijf grote Loilse verenigingen. Onder deze regiegroep hangen verschillende werkgroepen, die de verschillende onderdelen van het plan uitwerken: kerk, pastorie, planologie, sport en school. De drie 'stafwerkgroepen' communicatie, subsidies en juridisch/financieel maken het organogram van Hart van Loil compleet. Het tekent de complexiteit van het proces.

Sporthal
"Neem de Zomp. Het is niet alleen een sporthal, maar ook een verenigingsgebouw. Er zit een kantine aan vast. De kleedkamers en de bestuurskamer zijn van SV Loil, maar de onderliggende grond is weer van de gemeente", schetste Heesen als voorbeeld. De onderhandelingen met de gemeente voor de overname van De Zomp lopen. De concept-koopovereenkomst ligt op tafel en zou voor 1 januari 2019 ondertekend moeten worden. Dankzij een door de raad aangenomen motie van LBM op 29 november krijgt Loil nu tot 1 april 2019 de tijd om de definitieve koopovereenkomst te tekenen. Voor die tijd moet er een nieuwe entiteit worden gevormd die De Zomp gaat overnemen. Ondanks de tijdsdruk gelooft Heesen er heilig in dat dit gaat lukken. "Ook de gemeente denkt mee. Van beide kanten is de intentie aanwezig om de De Zomp door ons over te laten nemen." Als het haalbaar is gaat De Zomp tegen de vlakte en komt er een nieuwe sporthal met kleedkamers grenzend aan de kerk. Op de plek van de Zomp is er dan ruimte voor nieuwe gebiedsontwikkeling met mogelijk woningbouw.

Kerk
In het ideaalplaatje wordt de kerk omgebouwd tot gemeenschapsgebouw. Met de Gabriëlparochie werd zondag 25 november een intentieovereenkomst getekend voor overname van de kerk. De werkgroep kerk inventariseerde in de afgelopen tijd welke verenigingen behoefte hebben aan ruimte en wanneer. Marcel Wiendels, die als voorzitter van de Vrolijke Drammers in de regiegroep zit, gaf openheid van zaken: "Concerten van Amicitia, toneelvoorstellingen, carnaval, dat moet er allemaal mogelijk zijn. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat je het altaar kunt afsluiten met een wand en dat de altaarruimte dan groot genoeg is voor alle verenigingen om daar te repeteren. Dan hoef je ook niet heel de kerk warm te stoken. Verder is het ons idee om aan de achterkant een doorsteek te maken naar het midden voor een centrale plek, waar eventueel een horecagelegenheid, de sporthal of de pastorie aan gekoppeld kunnen worden."
Of het haalbaar is om het gebouw in mei 2019 definitief over te nemen wordt in de komende maanden verder onderzocht. Aan de symbolische overnamesom van één euro zal het niet liggen, leidend daarin zullen de exploitatiekosten zijn. Onne Heesen: "Je zult het gebouw moeten warm houden, onderhouden en eventueel verbouwen. Dat moet allemaal bekostigd worden. We hebben bij andere dorpen naar vergelijkbare voorbeelden gekeken. Daar kregen we als tip mee om met een nullijn te beginnen, dus zonder hypotheek. 'Als het niet hoeft, doe het dan niet' werd er gezegd."

Pastorie
De bestemming van de pastorie na overname is nog ongewis. Onne Heesen: "We respecteren de bestaande huurovereenkomst met Tineke, die er al vijftig jaar woont. Maar wat verder? Horeca moet je daar niet willen hebben, het is goedkoper om dat op een andere plek te doen." Hart van Loil zoekt alternatieven in opsplitsing in appartementen voor verkoop of compartimenten voor zakelijke verhuur.

School
Blijft over de school. Na gesprekken met het schoolbestuur en de gemeente is duidelijk dat Daltononderwijs zeker tot 2023 in Loil blijft. "Hoe mooi het ook is om een nieuwe school in één keer mee te nemen in het plan, op dit moment is er vanuit de gemeente geen noodzaak om er een nieuw gebouw neer te zetten," vertelde Onne Heesen. "Wel werken we met het schoolbestuur aan een plan voor pakweg de komende vijftien jaar of het misschien mogelijk is om een school bij de sporthal te bouwen. Met het idee dat we er in de toekomst misschien met wat kleine aanpassingen woningen van kunnen maken. Maar in deze fase maakt de school dus geen deel uit van het ideaalplaatje."
De regiegroep Hart van Loil komt op 7 december bij elkaar om een nieuw tijdspad uit te zetten na de door de raad aangenomen motie van LBM. In plaats van de oorspronkelijk beoogde 18 december zullen de inwoners begin 2019 uitgenodigd worden voor een bijeenkomst. Dan is er op juridisch en financieel vlak net iets meer duidelijk of het huidige ideaalplaatje een reëel plan is. Onne Heesen: "Gaan we de Zomp overnemen? Gaan we de kerk overnemen? Er moeten formele besluiten worden genomen. Niet door ons, maar door iedereen. Want dit is een plan voor de hele bevolking."

Meer berichten