Het verleggen van de weg is een van de heikele punten van het centrumplan. Foto: PR
Het verleggen van de weg is een van de heikele punten van het centrumplan. Foto: PR

Burgers Eerst vecht door na nieuwe nul op rekest

DIDAM - Het beroep van de actiegroep Burgers Eerst uit Didam tegen het in 2016 door de raad vastgestelde Masterplan heeft bij de onafhankelijke bezwarencommissie geen voet aan de grond gekregen op 27 november. Voor de actiegroep is dit standpunt geen reden de strijd te staken. Woordvoerder Agnes Schotsgerrits: "Wij vechten door. Desnoods via de rechtbank."

Door Susan Wiendels

De onafhankelijk bezwarencommissie gaf aan dat de actiegroep pas bezwaar kan maken als er concrete voorstellen worden gedaan waaraan juridische consequenties zijn verbonden. Nu is er sprake van een kaderstellend besluit. Op de inhoud van het beroep van Burgers Eerst werd daarom niet ingegaan. De onafhankelijke adviescommissie zal dit advies aan de gemeenteraad uitbrengen. "Die zal daar iets mee moeten. Tegen die beslissing kunnen we beroep instellen bij de rechtbank. Wij hopen dat het niet zover komt en dat de raad nu eindelijk eens een keer luistert naar de burgers en haar verantwoordelijkheid neemt", aldus Agnes Schotsgerrits.
De hele totstandkoming van het Masterplan, inmiddels omgedoopt tot centrumplan, deugt in de ogen van Burgers Eerst niet. Een belangrijk twistpunt is de opdracht die de gemeente Montferland aan projectontwikkelaar Groenstaete heeft gegeven voor de herontwikkeling van het gebied rondom het voormalige gemeentehuis en de bibliotheek. Ook bij de kaderstelling plaatst de actiegroep grote vraagtekens. De bewoners zijn fel gekant tegen de bouw van supermarkten op het Raadhuisplein en het creëren van een nieuw plein nabij de kerk. Eén van de argumenten is een akte uit 1902 waarin staat dat een deel van het Raadhuisplein open moet blijven voor publiek gebruik en evenementen. Agnes Schotsgerrits: "En als je zo'n groot plan wilt realiseren moet je op voorhand een verkeerscirculatieplan en milieu-effectrapportage opstellen. Dat is niet gebeurd. In mei 2016 heeft de raad nee gezegd, de nieuwe raad heeft nee gezegd. Drie keer is scheepsrecht. Misschien dat ze nu een keer inzien dat het toch wel een bloedserieuze zaak is, waarin de burgers zich niet gehoord voelen.' Ze kunnen twintigduizend keer roepen dat ze naar de burgers luisteren, ik hoop dat ze dat nu eens een keer echt gaan doen en gaan denken aan onze veiligheid en gezondheid."

Meer berichten