De leerlingen Max, Nora, Sedi, Maud, Vince, Elin, Lina, Stijn en Kiki van OBS 't Montferland. Foto: Marlous Velthausz
De leerlingen Max, Nora, Sedi, Maud, Vince, Elin, Lina, Stijn en Kiki van OBS 't Montferland. Foto: Marlous Velthausz (Foto: )

Gastles voedselverspilling

's-HEERENBERG – De kinderen van de school OBS 't Montferland kregen donderdagmorgen 8 november in vijf klassen les over voedselverspilling. De gastles 'Food voor de klas' werd verzorgd door de Rabobank Graafschap, die dit de komende drie weken nog op negen scholen in hun werkgebied gaat presenteren

Door Marlous Velthausz

De Rabobank wil graag het wereldvoedselprobleem aanpakken en vond het een goed idee om hiermee bij de kinderen op de lagere school mee te beginnen.
Acht dames van de Rabobank waren naar de school OBS 't Montferland gekomen om daar in de groepen 6, 7 en 8 een gastles te geven over voedselverspilling. Met een filmpje en een presentatie schetsten ze de kinderen een beeld dat er best geminderd kan worden met voedselverspilling. Een derde van het wereldwijd geproduceerde voedsel wordt verspild en dit komt ook door onjuiste behandeling bij gebrek aan kennis, bij het transport of het verkeerd bewaren van voedsel. De helft hiervan is groente en fruit.
Miranda van Balveren van de Rabobank vertelde de kinderen dat wij in Nederland per persoon gemiddeld vijftig kilo voedsel per jaar verspillen. "Goed voedsel verdwijnt in de vuilnisbak, omdat er te strikt wordt omgegaan met de houdbaarheidsdatum of omdat we te veel tegelijk inkopen dan dat we op kunnen eten. Brood belandt het meest in de vuilnisbak, daarna gaat veel zuivel verloren wat over de datum is en op de derde plaats staat groente."
De kinderen waren allemaal erg geïnteresseerd en vertelden dat ze best wel eens voedsel weggooien. Er volgde ook nog een smaakproef om kinderen te laten proeven wat het verschil is tussen zoet, zuur, zout en bitter.
Daarna gingen de kinderen zelf aan de slag om voor alle kinderen die meegedaan hebben aan de les voedselverspilling een lunch te maken en samen op te eten. Groep zes, van meester Job, ging fruitspiesjes maken. In groepjes van vier leerlingen werden mandarijntjes gepeld, peren geschild, bananen in schijfjes gesneden en druiven van het trosje gehaald. Stokjes werden rondgedeeld en op ieder stokje werden vijf verschillende vruchten aangeregen. Daarna was het verplicht nog even opruimen. Een van de kinderen voegde al direct de daad bij het woord en vond het voedselverspilling om de schillen van de peren in de emmer te gooien en hield zijn medeleerlingen dan ook tegen. "Kijk," zegt Miranda, "dit is al een mooie reactie op deze voedselverspillingsles."
Groep zeven heeft sandwiches gemaakt en groep acht smoothies. Ieder kind mocht zelf een fruitspies, twee sandwiches en een beker met vers gemaakte smoothie pakken. Tijdens de lunch was het stil op de OBS, iedereen zat te smullen van al het lekkers dat ze zelf gemaakt hadden.

Meer berichten