Marja Lukassen liet vorige maand al weten dat het vertrouwen in Domus is verdwenen. Foto: Bert Vinkenborg
Marja Lukassen liet vorige maand al weten dat het vertrouwen in Domus is verdwenen. Foto: Bert Vinkenborg

Ernstig gewonde bij Domus in Zwolle

DOETINCHEM - Op maandag 5 november 's nachts meldt de Politie Zwolle dat men onderzoek doet naar een conflict waarbij iemand ernstig gewond is geraakt. In een latere tweet wordt bekendgemaakt dat het gaat om Domus van het Leger des Heils. Aanvankelijk werd gevreesd voor het leven van het slachtoffer. Later blijkt de gewonde buiten levensgevaar te zijn.

Door Bert Vinkenborg

Gezien de recente beeldvormende raad over de soortgelijke Domus vestiging in Wehl is dit conflict van belang om antwoord op een aantal vragen te krijgen. Wij vragen Evalyne van Lokhorst woordvoerster van het Leger des Heils Overijssel om commentaar. Aanvankelijk meent zij dat het in Zwolle niet om een ernstig incident zou gaan maar om een huiselijke ruzie tussen twee bewoners van Domus.

Consequenties voor Domus Wehl? In de raad bleek dat een jaar of twee geleden in Wehl een wisseling heeft plaatsgehad van dak- en thuislozen die nergens anders terecht kunnen naar mensen met een verslavingsprobleem. De vraag kan gesteld worden of daarmee de risico's intern en naar buiten stijgen.

Evalyn van Lokhorst: "We zien dat de afgelopen 2 jaar de incidenten toegenomen zijn. We moeten ook analyseren hoe dit komt. Echter we weten dat ook dak- en thuisloze mensen verslavingen hebben dus dit is niet nu ineens veranderd. Wat we wel hebben gemerkt is dat de incidenten van afgelopen zomer ook kwamen doordat er minder vaste medewerkers waren en meer flexkrachten, dat het mooie weer ervoor zorgt dat meer mensen buiten zijn en leven en dus ook onze bewoners, en dat de samenstelling van de deelnemers soms niet altijd bijdraagt aan een vredig klimaat. We moeten er echt op toezien dat afspraken met verwijzers goed vast komen te liggen zodat bewoners, omwonenden en medewerkers daar uiteindelijk allemaal profijt van hebben."

In de beeldvormende raad werd gevraagd of er bij een aantal Domus bewoners sprake is van een psychiatrisch probleem waarvoor een andere vorm van aanpak en opvang nodig is. Hoe kijkt het Leger des Heils daar tegenaan? "Als Leger des Heils weten we dat er een bepaalde deskundigheid nodig is voor deze doelgroep. En voor een gedeelte kunnen wij ook in deze deskundigheid voorzien. Voor een ander gedeelte zien wij ook dat het goed is om een nog intensievere samenwerking aan te gaan met andere zorgpartijen. Want als we meer afstemmen met elkaar betekent het ook dat we meer kunnen betekenen en doen bij een behandeling. De incidenten van afgelopen zomer hebben eraan bijgedragen dat we deze afstemming en samenwerking nog meer opzoeken. We hebben elkaar nodig."

Het belangrijkste punt van kritiek tijdens de raad was het gebrek aan communicatie, duidelijkheid en eerlijkheid. Alleen op die manier kan het vertrouwen hersteld worden.

Meer berichten