Veel publieke belangstelling voor de raadsvergadering over Domus Wehl. Foto: Bert Vinkenborg
Veel publieke belangstelling voor de raadsvergadering over Domus Wehl. Foto: Bert Vinkenborg

Domus splijt de dorpsgemeenschap Wehl

DOETINCHEM - Op de speciaal voor Domus ingelaste beeldvormende raad op dinsdag 30 oktober komen niet alleen zo'n 150 veelal uit Wehl afkomstige belangstellenden af, maar wordt ook het woord gevoerd door tien insprekers. Opvallend is daarbij dat enkelen van hen anoniem willen blijven en daarom met een pseudoniem worden aangesproken en ook niet op de videoregistratie in beeld wensen te komen. De angst voor bedreigingen die in het verleden hebben plaatsgevonden zit er blijkbaar diep in. De publieke tribune roert zich met enige regelmaat met goedkeurend applaus of schamper gelach. Aan het eind van de bijeenkomst blijkt dat de raadsleden een concreet raadsvoorstel van het college wensen om in de volgende mening vormende vergadering in december of uiterlijk januari te kunnen bespreken. Voordien dienen ze op korte termijn hun zienswijzen schriftelijk bij het college in.

Door Bert Vinkenborg

Bij de insprekers blijkt al meteen dat er sprake is van een scheiding van geesten die dwars door de Wehlse gemeenschap loopt. Voorzitter van de dorpsraad Martin Kaal bevestigt dat nog eens. Ook binnen de dorpsraad is dat kennelijk het geval. Over een ding zijn alle sprekers het echter eens, de communicatie van zowel de kant van het Leger des Heils als van de gemeente verdient niet de schoonheidsprijs om het mild uit te drukken.
Willem van den Hoed, directeur van het Leger des Heils en spreker namens Domus, benadrukt dat zijn organisatie streeft naar een goede verstandhouding en 'Naoberschap' met de buurt en citeert William Booth oprichter van het Leger des Heils met de woorden "Blijf strijden". In dit geval dus voor het voortbestaan van Domus in Wehl. Domus is geen gesloten instelling, de bewoners worden niet opgesloten en mogen het dorp in. Volgens van den Hoed tijdens piekuren wel onder toezicht. Hij benadrukt te willen werken aan een samenleving waarin ieder mens zichzelf is en dat de inwoners van Wehl hard nodig zijn om dat doel te bereiken.
Ans Putman (PvLM) reageert fel en constateert dat sommige Domus bewoners 's morgens om acht uur al dronken zijn en vraagt zich af hoe dat te rijmen is met toezicht en dagbesteding.
Hoewel de Domus directie meent dat ernstige incidenten uitzondering zijn constateren raadsleden dat er sprake is van meer dan 100 incidenten. Van den Hoek geeft er de voorkeur aan over 'meldingen' te spreken.
Een van de insprekers is een bewoner van Domus die geëmotioneerd schildert hoe noodzakelijk het voor haar is om daar te kunnen wonen voordat ze weer op eigen benen kan staan.
Het betoog van dorpsraadvoorzitter Kaal geeft duidelijk aan waar de schoen wringt. Het aantal incidenten, waaronder enkele ernstige, neemt toe. Binnen het dorp scheiden de geesten zich, ook binnen de dorpsraad. De persoonlijke problematiek van de Domus bewoners neemt toe en daarmee de kans op ernstiger incidenten. De terugkoppeling na meldingen noemt hij onvoldoende. Voor deze mensen moet er volgens Kaal plaats zijn in de maatschappij, ook in Wehl, maar op deze manier kan het niet verder. Het herstel van vertrouwen is essentieel en begint nu met een achterstand. Het is aan het Leger des Heils en de gemeente dit herstel tot stand te brengen.
Een van de insprekers die anoniem wil blijven vraagt zich af waarop gewacht wordt. Het eerste dodelijke incident? Zij meent ook dat er bewust wordt gelogen en oogst daarmee applaus van de tribune. Haar conclusie is kort en duidelijk: "Stop met Domus, stop met het Leger des Heils."
Hoewel er altijd sprake is geweest van incidenten zijn die schijnbaar in aantal en ernst toegenomen nadat Domus in 2015 van een instelling voor de opvang van daklozen veranderd is in een instelling voor verslavingszorg. Dat is vrij geruisloos gebeurd en niet gecommuniceerd met de inwoners van Wehl. Voor een van de meer gematigde insprekers was dat het kantelpunt en hij is nu van mening dat de problematiek van een aantal Domus bewoners zo zwaar is dat deze instelling niet in Wehl thuishoort.
Volgens een staflid van de zorgboerderij Henricus Hoeve naast Domus voelen de bewoners daarvan zich opgesloten in hun eigen huis. Ze durven niet meer alleen over straat om naar de supermarkt of de pinautomaat te gaan.
In zijn antwoord noemt burgemeester Mark Boumans, met openbare orde en veiligheid in zijn portefeuille, de Domus kwestie "Het eerste lastige dossier dat ik hier mee maak." Medio dit jaar had hij nog een gesprek met een begeleidingscommissie waarbij volgens hem de toonzetting was dat het best goed ging. Het gaat volgens Boumans om feiten en de beleving van de feiten. Ernstig is wanneer er iets met je gebeurt en je krijgt geen erkenning. Dan heeft dat een enorme impact. Herstel van vertrouwen kan volgens hem alleen maar als je duidelijk en eerlijk bent.
Het recente mesincident met een Domus-bewoner leidde tot enorme onrust en verontwaardiging omdat de dader niet vervolgd werd en de volgende dag alweer door het dorp liep. De burgemeester legt uit wat zijn bevoegdheid is en welke die van het Openbaar Ministerie. Hij dringt nogmaals aan op het melden van incidenten. Met de politie is afgesproken dat er extra tijd beschikbaar komt voor Wehl. Boumans: "We moeten van reactief naar actief."
Wethouder Frans Langeveld die binnen het college verantwoordelijk is voor de beoordeling van de zorgvraag spreekt van een "Wake-up call" en zegt toe verdere gesprekken met het Leger des Heils aan te gaan.
Het contract met Domus loopt nog tot 2021. De gemeenteraad kan bij een van de volgende raadsvergaderingen op basis van het raadsvoorstel beslissen of men daarna door wil met Domus in Wehl.

Meer berichten