Het gemeentehuis van Montferland. Foto: Susan Wiendels
Het gemeentehuis van Montferland. Foto: Susan Wiendels (Foto: )

Woonlasten stijgen met bijna zes procent

Begroting sluit; realisme regeert in Montferland

Door Susan Wiendels

MONTFERLAND – Wonen in Montferland wordt in 2019 duurder. Huizenbezitters gaan in 2019 bijna zes procent meer aan afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB betalen. Concreet: een gezin met een woning met een WOZ-waarde van twee ton is straks bijna vijftig euro per jaar meer kwijt.

"De OZB stijgt niet meer dan de inflatie, namelijk 1,4 procent", legt wethouder Martin Som uit tijdens de toelichting op de meerjarenbegroting 2019-2022. De afvalstoffenheffing veroorzaakt de grootste stijging. Dat heeft twee oorzaken. Som: "In het verleden hadden we een reservepotje waaruit we konden putten. Daarnaast stappen we over op een andere manier van afval verzamelen. De vervuiler betaalt. De inzamelfrequentie wordt anders, de tarieven gaan omhoog."
De meerjarenbegroting 2019-2022 is sluitend, zij het dat daarvoor in 2019 een onttrekking uit de Algemene Reserve noodzakelijk is van 836.000 euro. "Onze eigen vermogen staat dat toe", aldus Som. Het quitte spelen leidt niet tot dolle taferelen binnen de muren van het gemeentehuis. Realiteitszin regeert bij het college.
Zo is en blijft de algemene uitkering de meest risicovolle post in de begroting. Die kan enorm fluctueren. "En de rijksuitkering voor de nieuwe taken in het sociale domein zijn te laag, met name wat de jeugdzorg betreft. Het wordt een hele klus om de transities binnen dit domein binnen de beschikbare budgetten budgetneutraal uit te voeren", licht Martin Som nog een pijnpunt toe. "De gemeenteraad moet straks gaan beslissen waarop bezuinigd gaat worden. Uitgangspunt zal zijn dat we zorg hoog in het vaandel hebben staan. Maar sommige zaken kun je als gemeente niet blijven doen. Welke? Misschien het betalen van de hulp in de huishouding of subsidies aan verenigingen. Nogmaals, dat is aan de raad."
De uitdaging budgetneutraliteit geldt ook voor de maatschappelijke opgaven uit het Interbestuurlijk Programma zoals 'toekomstbestendig wonen' en 'naar een vitaal platteland'. Krijgt Montferland daar straks genoeg geld voor vanuit het Rijk? En dan is er natuurlijk nog het ambitieuze coalitieprogramma 'Samen krijgen we het voor elkaar' en een stukje extra nieuw beleid. Montferland investeert de komende jaren onder meer in het Centrumplan Didam, uitvoering van het toeristisch beleid, het ondersteunen van dorpsraden en verenigingen bij initiatieven om de leefbaarheid van de kleine kernen op peil te houden, energieneutraliteit, de nieuwbouw van een brandweerkazerne in Didam en een brede school in 's-Heerenberg. Sportzaal 't Raland wordt verduurzaamd; De Muizenberg krijgt een mindervalidenlift. Op de Zuidermarkweg in Beek wordt geld uitgetrokken voor verkeersremmende maatregelen. De 26 kilometer lange MTB-route in het Bergherbos krijgt een upgrade, waarbij wordt gedacht aan downhills en bike only trails. Daarvoor is in 2019 25.000 euro beschikbaar. Een ander groot project is de opknap van de Bloemenbuurt samen met woningcorporatie Plavei.
 

Meer berichten