Een belevingstuin is een voorbeeld van een project dat steun zou kunnen krijgen vanuit het coöperatiefonds. Foto: PR
Een belevingstuin is een voorbeeld van een project dat steun zou kunnen krijgen vanuit het coöperatiefonds. Foto: PR

Coöperatiefonds Rabobank Graafschap steunt projecten met 17.300 euro

REGIO - Met het Coöperatiefonds steunt Rabobank Graafschap activiteiten en projecten die het welzijn van de regio versterken. Activiteiten op algemeen maatschappelijk terrein, sociaal, economisch of cultureel gebied kunnen rekenen op steun van de Rabobank. Op 14 juni heeft de commissie Coöperatiefonds weer 17.300 euro beschikbaar gesteld aan diverse mooie projecten.

De aanvragen worden op vier momenten in het jaar door de commissie beoordeeld. Deze commissie bestaat uit ledenraadsleden, een afgevaardigde van de Raad van Commissarissen en de Algemeen Directeur. Zij behandelen de aanvragen en bepalen welke bedragen worden toegewezen.
De projecten die in juni een bijdrage hebben mogen ontvangen: Gezamenlijk jubileumconcert van Muziekvereniging Jubal en Varssevelds Mannenkoor; busreis naar een nog nader te bepalen locatie, van De Zonnebloem Doetinchem Centrum/Oost; Jubileumconcert, Vrouwenkoor Con Brio; Jubileumconcert, DES; beveiliging van het rijtuig van de replica van de voormalige stoomtram Silvolde, St. Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum; Digitaal Dorpshuis, Comité Leefbaarheid Megchelen; Concert ten behoeve van het 100-jarig bestaan, Zangvereniging Gloria in Excelcis Deo; Aanschaf materiaal vakantieweek kinderen, Stichting KiVaDa Breedenbroek; Walking Football, Nationaal Ouderenfonds; Organiseren van de zwem4daagse, Zwem- en Polovereniging DOS Varsseveld; Kanjersdorp, Hippisch Festijn Varsseveld.

Wie ook in aanmerking wil komen voor een donatie kan kijken op https://www.mijnbankversterkt.nl/graafschap voor het aanvraagformulier en de criteria.

Meer berichten