Kirsten Tinneveld-Madsen, Ceciel Raben en Willem Wolters met het gesprekswiel. Foto: Susan Wiendels
Kirsten Tinneveld-Madsen, Ceciel Raben en Willem Wolters met het gesprekswiel. Foto: Susan Wiendels

Nieuw-Dijk maakt de burger meester

NIEUW-DIJK – Nieuw-Dijk start dit najaar met de proef 'Maak Nieuw-Dijk Meester'. Een baanbrekende zorgaanpak, naar Deens model, waarbij niet het systeem, maar de burger zelf leidend is. De gemeente Montferland steekt vijfduizend euro in de pilot. "Het gaat om de vraag achter de vraag", aldus Kirsten Tinneveld-Madsen.

Door Susan Wiendels

In de Meikever komt een informatiepunt, waar bewoners één keer per week terecht kunnen met hun vraag rondom zorg en welzijn bij een vast team van zes mensen: vier buurtverbinders en twee mensen van het Sociaal Team Montferland. Zij zijn door Kirsten Tinneveld-Madsen geschoold om hen weer in hun kracht te zetten. Zodat mensen zelf weer de regie krijgen over hun leven. Ook twee medewerkers van Welcom worden door haar geschoold.
Bij een meer complexe zorgvraag worden gespecialiseerde hulpverleners ingeschakeld.

Reablement
Het toverwoord van het nieuwe zorgmodel is 'reablement', oftewel 'meesterschap, mensen helpen zichzelf te helpen' in een kortdurend en doelgericht traject. "Het gaat erom dat je elk mens als uniek ziet en geen standaardoplossingen zoekt. Dat je de kracht en energie die mensen al hebben verder uitbouwt. Wat heeft betekenis en waarde voor ze? Waar wordt kwaliteit van leven aan ontleend?" legt Kirsten Tinneveld-Madsen uit.

'Je moet mensen in hun kracht zetten'

Zij is oprichter van de Stichting Maak de Burger Meester, zorgprofessional én inwoner van Didam. In haar geboorteland Denemarken is reablement al jarenlang dé insteek in de zorg. Met succes. "Mensen worden er blijer en vitaler van, het vermindert de behoefte aan zorg, het gebruik van hulpmiddelen daalt en het kost minder." Ze geeft een concreet voorbeeld. "Een vrouw van 78, verzwikte haar voet. Ze kwam op bed te liggen, haar huis versmeerde. Wat gebeurt er dan normaliter? Ze krijgt persoonlijke verzorging en haar huis wordt schoongemaakt. Maar wat bleek toen we doorvroegen naar wat ze graag zou willen? Dat was zonder pijn naar de supermarkt lopen voor een boodschap. Dan zorgen wij er voor dat er letterlijk iemand mee gaat lopen totdat zij het zelf weer kan. Deze mevrouw vond het vooral belangrijk om sociaal meer aanspraak te hebben." Het team van Maak Nieuw-Dijk Meester gaat aan de hand van een gesprekswiel de dialoog aan om de vraag achter de vraag te herkennen. Dat gesprekswiel omvat zes belangrijke leefgebieden die er toe doen in een mensenleven: sociaal en werkzaam leven, activiteiten in het dagelijkse leven, levensstijl en levensplezier, ondersteuning en contact, functies en energie, wensen en verwachtingen. Het gesprekswiel is visueel gereedschap dat bijdraagt aan een goed gesprek over de levenssituatie van een individu. Hij of zij leert zo reflecteren. Kirsten Tinneveld Madsen: "Het is een totaal andere kijk op zorg. Breder, integraler. Het gaat om jouw wensen. Wat geeft jou plezier om elke morgen op te staan?"

Online dorpsplein
De pilot 'Maak Nieuw-Dijk Meester' sluit helemaal aan bij de nieuwe wind die sinds een aantal jaren door het dorp waait. Met de naderende sluiting van basisschool St. Antonius en dorpshuis de Meikever besloten verschillende inwoners het heft in handen te nemen. Het doel: het tegengaan van vergrijzing en het vergroten van het leefplezier. Dat resulteerde onder meer in de Diekse Catalogus en DigiDIEK, een online platform, waarop inwoners en verenigingen alles delen. Acht buurtverbinders beheren de site en leggen offline verbindingen tussen bewoners onderling en bewoners en organisaties. De acht vrijwilligers zijn de ogen en oren van het dorp. Onder hen Ceciel Raben en Willem Wolters. "Het online dorpsplein werkt", aldus het duo. "Bijna alle verenigingen plaatsen daar hun nieuws. Ze trekken zo een groter publiek en er wordt steeds meer samengewerkt."

Gouden combinatie
Ceciel Raben noemt de koppeling van DigiDIEK met het nieuwe informatiepunt 'Maak Nieuw-Dijk Meester' een gouden combinatie. "DigiDIEK bestaat nu twee jaar en is een groot succes. Door vraag en aanbod via de website of buurtverbinders te koppelen kunnen we de burger helpen bij vragen die anders onbeantwoord blijven. Alleen op het gebied van welzijn en zorg deden we nog weinig. Dat hiaat is nu opgevuld. Mensen kunnen straks met hun zorg- of welzijnsvraag bij het informatiepunt terecht. Dat zijn ze overigens niet verplicht, ze mogen ook naar het gemeentehuis of een afspraak aan huis maken. We hopen dat er straks meer partijen aanhaken. Bijvoorbeeld fysiotherapeuten, thuiszorgorganisaties en huisartsen."
Willem Wolters: "Iedereen valt wel eens uit. Wij halen alles uit de kast om iemand zijn of haar leven weer terug te geven. Het kan ook zijn dat die persoon iets voor een ander kan betekenen. Iemand die goed is in administratie zou een geweldige penningmeester van een vereniging kunnen zijn. Een tuintje voor een ander onderhouden, dat is ook goed. Zingeving, het er toe doen. Daar draait het om."

Meer berichten