De Kruisberg krijgt een nieuwe functie. Foto: PR
De Kruisberg krijgt een nieuwe functie. Foto: PR

Oplossing voor voormalige gevangenis De Kruisberg

DOETINCHEM - Na het vertrek van de asielzoekers staat het complex De Kruisberg al geruime tijd leeg. De eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf, is op zoek naar een koper. Gezien de enorme oppervlakte van de terreinen en gebouwen is dat geen gemakkelijke opgave. De Kabath Vastgoedbeheer is al ruim 20 jaar gespecialiseerd in het vinden van oplossingen voor tijdelijke lege plekken en is voor de eigenaar op zoek naar huurders. Suzanne ter Harmsel kan er meer over vertellen. Als voorbeeld van projecten waar men al bezig is noemt zij de oude koepelgevangenis in Arnhem en de watertoren in Hengelo (O).

Door Bert Vinkenborg

De nieuwbouw en het monumentale oude gebouw komen beide in aanmerking voor verhuur. De Kabath stelt op voorhand geen stringente eisen aan potentiële huurders, maar beoordeelt ieder geval voor zich. Om conflicten te voorkomen wordt bij die beoordeling ook rekening gehouden met wat de buurt ervan vindt. De buurt is al in een vroeg stadium ingeschakeld en blijft gesprekspartner over nieuwe huurders. Of een huurder in het oude gebouw komt of in het nieuwe zal mede afhangen van het type onderneming.
Omdat het over tijdelijke huur gaat is een logische vraag "Hoeveel kost het en wat is tijdelijk." Suzanne geeft aan: "De standaard vierkante meter huur is lager dan de commercieel gangbare, juist vanwege het tijdelijke karakter. Wel wordt een normale zakelijke huurovereenkomst afgesloten met daarin opgenomen een opzegtermijn. Vooralsnog gaan wij er van uit dat het nog wel een paar jaar kan duren voordat het Rijksvastgoedbedrijf een koper voor het hele complex heeft gevonden, maar dat zou ook (veel) langer kunnen zijn."
De Kabath is behalve met de buurt ook in gesprek met de gemeente. Suzanne ter Harmsel meent: "Wij willen graag een bijdrage leveren aan de toekomst van De Kruisberg en het teruggeven aan Doetinchem. Het bestemmingsplan is geen probleem omdat het om tijdelijke invulling gaat en daarvoor geldt een ontheffing van tien jaar van het bestemmingsplan."
De eerste twee ondernemingen hebben zich al gevestigd en men hoopt dat er meer zullen volgen. De mogelijkheden zijn legio; (flex) werkplekken, vergaderen, kantoren, werkplaatsen, ateliers, exposities, horeca en sport- en spelactiviteiten.

Voor meer informatie kijk op: www.dekruisberggevangenis.nl.


Meer berichten