Het NK Wielrennen was een mooi evenement, al liepen de organisatiekosten gierend uit de hand. Foto: Susan Wiendels
Het NK Wielrennen was een mooi evenement, al liepen de organisatiekosten gierend uit de hand. Foto: Susan Wiendels

'Evaluatie NK schokkend en ontluisterend'

Lijst Groot Montferland en PvdA kritisch over NK Wielrennen

MONTFERLAND – Verwijten en kritische noten over de evaluatie van het NK wielrennen vlogen tijdens de raadsvergadering op 31 mei over tafel. Met name Lijst Groot Montferland en de PvdA trokken fel van leer. "Schokkend en ontluisterend," noemde PvdA fractievoorzitter Els Rutting het interne evaluatierapport.

Door Susan Wiendels

Het NK wielrennen vond in juni 2017 in gemeente Montferland plaats. In plaats van de begrote ton, kostte het evenement de gemeente meer dan vijf ton. Met name de sponsorinkomsten vielen tegen. Aan de kostenkant viel vooral de forse overschrijding op voor verkeers- en veiligheidsmaatregelen: 238.000 euro in plaats van 132.000 euro en daar bovenop nog eens 161.000 euro voor aanvullende maatregelen. Zo werd een extra veiligheidscoördinator ingezet en werd op het allerlaatste moment extra beveiliging ingevlogen bij de publiekspleinen in 's-Heerenberg en Zeddam. De interne evaluatie schetst hoe moeilijk de voorbereidingen en organisatie verliepen. De interne samenwerking binnen de gemeente verliep niet bepaald vloeiend: huilende ambtenaren, geen heldere afspraken, te laat in gang gezette acties en geen tussentijds ingrijpen. Of zoals Els Rutting het noemde: 'traditioneel, afdelingsgericht, hiërarchisch, zonder open aanspreekcultuur'. Ze kraakte stevige noten over de gang van zaken.

"Nergens in het rapport staat wie verantwoordelijk was voor de financiën, het falen is een collectieve aangelegenheid, zowel in ambtelijk als bestuurlijk opzicht. Het is mooi om te lezen dat er veel is geleerd, maar het dicht het financiële gat niet." Ook zette ze haar vraagtekens bij de 'geleerde lessen'. "Het interne onderzoek is op 6 februari afgerond, kwam pas op maart in het college en ligt nu pas hier ter tafel. En dat puur op verzoek van Lijst Groot Montferland. Hadden we voor de gemeenteraadsverkiezingen hiervan kennis kunnen nemen, dan hadden we het vorige college ter verantwoording kunnen roepen. Nu zitten we met een erfenis van het vorige college. Dit is een perfect voorbeeld van het totaal missen van politieke gevoeligheid. Zelfreflectie is echt niet afdoende."
Fractievoorzitter Henk Groote van Lijst Groot Montferland kreeg tijdens de vergadering tot zijn ergernis geen antwoord op zijn lange lijst aan vragen. "We worden als raadsleden geacht vooral te leren en naar de toekomst te kijken. Maar leren en verbeteren kun je alleen als je weet welke fouten er zijn gemaakt en de consequenties van die fouten neemt."
De coalitiepartijen LBM, CDA, D66 en VVD waren minder fel dan Lijst Groot Montferland en de PvdA. Zij gaven net als burgemeester en portefeuillehouder Peter de Baat aan vooral te willen leren van de gemaakte fouten en naar de toekomst te willen kijken. Peter de Baat: "We hebben als college geleerd van het NK wielrennen. Laten we die lessen meenemen naar elk volgend evenement. Daarmee zetten we een punt achter het terugkijken naar het NK. We moeten verder werken aan de kracht om samen verder vooruit te komen", sloot hij de bewogen raadsvergadering af.

Meer berichten