Allerlei dieren verstoppen zich in de akkers, zoals dit reekalfje. Foto: Ben Walet - Natuurmonumenten
Allerlei dieren verstoppen zich in de akkers, zoals dit reekalfje. Foto: Ben Walet - Natuurmonumenten (Foto: © Natuurmonumenten - Ben Walet)

Akkers vol leven rondom het Bergherbos

Honden aan de lijn alsjeblieft

MONTFERLAND - Het is volop voorjaar in het Montferland. Mensen trekken erop uit om van de natuur te genieten. Rondom het Bergherbos werkt Natuurmonumenten hard aan een bijzonder akkercomplex, dat zich in deze tijd van het jaar van zijn mooiste kant laat zien. Wuivende graanvelden met rogge, gerst en spelt met akkerflora als korenbloem, klaproos en kamille.
Deze biologische akkers zijn een mooi leefgebied voor akkervogels zoals de patrijs. Ook reeën foerageren er en houden zich schuil in de bosranden. Insecten profiteren volop van de akkerflora.

Extra impuls
Dankzij subsidie vanuit het grensoverschrijdende Interreg-project 'Zicht op heden en verleden' kunnen we de akkers nog rijker maken. Zo zijn er solitaire bomen aangeplant, die dienen als rustpunt/uitkijkpunt voor (roof)vogels. De overgang tussen akker en bos wordt geleidelijker gemaakt, door bomen te verwijderen en meer struiken aan te planten. Op deze manier bieden de bosranden meer beschutting aan reeën, kleine zoogdieren en akkervogels.
Er worden speciale vogelakkers ingezaaid, die bestaan uit een mix van granen en zonnebloemen. In de zomer gonst het hier van de insecten. Deze zijn niet alleen van cruciaal belang voor de bestuiving van gewassen, maar dienen zelf ook als voedsel voor vogels. In de winter laten we het gewas op deze akkers staan. Zwermen vogels- zoals groenlingen- doen zich tegoed aan de zaden en komen zo de winter door. Kortom de akkers rondom het Bergherbos zitten vol leven.

Iedereen is van harte welkom om te komen genieten van de akkers. Wel wordt men gevraagd om alleen van de opengestelde wegen en paden gebruik te maken, en met aangelijnde hond.

Meer berichten