Het huidige onderkomen van de brandweer in Didam. Foto: Susan Wiendels
Het huidige onderkomen van de brandweer in Didam. Foto: Susan Wiendels

Nieuwe brandweerkazerne aan de randweg reële optie

Brandweerpost gaat verhuizen of wordt verbouwd

Door Susan Wiendels

MONTFERLAND – Een gloednieuwe brandweerkazerne aan de randweg ten noordwesten van Didam is een reële optie. Dat is de uitkomst van een recent onderzoek dat het college liet doen. Ook een upgrade van de bestaande kazerne behoort tot de mogelijkheden. Het is aan de nieuwe raad om in het najaar een keuze te maken.

Eén ding is zeker: er moet wat gebeuren met de brandweerpost. De kazerne aan de Burgemeester Kronenburglaan 6 voldoet niet meer aan de eisen van de wet blijkt uit een Risico-inventarisatie en -evaluatieonderzoek. Het pand dateert uit 1960, de brandweerlieden hebben niet eens een aparte ruimte om zich om te kleden. Dat gebeurt in de ruimte waar ook alle bluswagens staan. Ook de vloeren zijn veel te glad. Nog een reden: de plek van de kazerne maakt onderdeel uit van Masterplan Didam. Een aanpassing of verhuizing heeft directe gevolgen voor de invulling van dat plan.

Het college liet vier scenario's uitwerken: het uitvoeren van voorgenomen onderhoud (0), de bestaande kazerne optimaliseren (1), sloop en nieuwbouw op de huidige locatie (2) en sloop en nieuwbouw op een nieuwe locatie aan de rand van Didam (3). Daarbij zijn verschillende afwegingen gemaakt zoals de investeringskosten, exploitatiekosten, eigendomsverhouding, kapitaallasten en de gevolgen voor Masterplan Didam. Scenario nul is niet bespreekbaar voor de brandweer. Met een likje verf voldoet het pand nog steeds niet aan de arbotechnische eisen. In de andere drie ideeën wel, maar vanwege de hindercontour wordt scenario 2 feitelijk uitgesloten. Burgemeester Peter de Baat: "Zeg nooit nooit. Maar bij nieuwbouw heb je te maken met een nieuw bestemmingsplan. Dan mag er in een straal van vijftig meter geen sprake zijn van woningbouw." Ook zal de brandweer in dat geval tijdelijk elders gehuisvest moeten worden. Dat betekent dubbele verhuiskosten. Blijven dus over scenario 1 en 3: een verbouwde kazerne of een compleet nieuwe voorziening elders. Omdat de gemeente graag woningen wil bouwen op het achterterrein, lijkt een verhuizing naar een compleet nieuwe locatie (scenario 3) de enige optie die overblijft al doet Peter de Baat daar geen uitspraken over. "Dat mag de raad straks doen." De kosten van de eerste optie zijn weliswaar lager dan nieuwbouw, maar omdat woningbouw dan niet mogelijk is zijn er ook geen opbrengsten. Daarnaast is de huidige locatie in het hart van het dorp niet optimaal door belemmering van de uitrukmogelijkheden. Brandweerlieden moeten na een melding binnen vier minuten bij de kazerne kunnen zijn en binnen nog eens vier minuten op de plek van de brand. Een nieuwe stek in de buurt van het gemeentehuis of bij de gemeentewerf in Loerbeek vallen daarom af. In het eerste geval bestaat het risico dat de brandweer voor een dicht spoor moet wachten, terwijl de gemeentewerf in Loerbeek ligt, te ver van Didam. Een post aan de Hengelderweg of Doetinchemseweg zou het meest ideaal zijn, blijkt uit het scenario-onderzoek. Daar kunnen vrijwilligers het snelste komen en van daaruit is de brandweer het snelst op de plek des onheils. Peter de Baat: "De hele zone langs de randweg is een kansrijk zoekgebied."

Een gloednieuwe kazerne op een andere plek, waarmee de brandweer zeker veertig jaar vooruit kan. Het zou een geweldig cadeau zijn voor de Didamse brandweer, die in september van dit jaar tweehonderd jaar bestaat. Maar zover is het nog lang niet.

Beleidsmedewerker Benno Eising: "Stel dat het optie drie wordt en je gaat op zoek naar een alternatieve locatie, dan is het de vraag of deze grond al van de gemeente is of niet. Er moet een bouwplan komen, je moet een bestemmingsplanprocedure doorlopen en vervolgens moet het ook nog worden gebouwd. Dat zal zeker een paar jaar in beslag nemen."

Meer berichten