Bij dominee Frans Gijzel en zijn vrouw Jet stond de deur altijd open. Foto: Eric Klop
Bij dominee Frans Gijzel en zijn vrouw Jet stond de deur altijd open. Foto: Eric Klop (Bij dominee Frans Gijzel en zijn vrouw Jet stond de deur altijd open. (Foto: Eric Klop) )

'De koffie na was soms belangrijker dan de dienst op zich'

Dominee Frans Gijzel neemt afscheid

's-HEERENBERG/ZEDDAM - Dominee Frans Gijzel van de Protestantse Gemeente 's-Heerenberg-Zeddam gaat met emeritaat. Zijn afscheidsdienst begint zondag 11 maart om 13.15 uur in de St. Pancratiuskerk aan de Hofstraat in 's-Heerenberg. Hierna heeft van 15.00 tot 17.00 uur een receptie plaats in het plaatselijke zalencentrum De Gracht aan de Marktstraat 1. Samen met zijn vrouw Jet, - "We zijn een team" -, kijkt hij alvast terug.

Door Eric Klop

Een afscheidsdienst van een Protestante predikant in een Rooms-Katholieke kerk? "Ons kerkgebouw in zowel 's-Heerenberg als Zeddam is te klein", verklaart Gijzel. "Bovendien past het mooi bij de oecumene. Weet je, de mensen hier kijken niet naar achtergrond of overtuiging. Waarom zou je dat vanuit de kerk dan wel doen? Zo maakte ik met veel plezier deel uit van een gespreksgroep waarin allerlei geloofsovertuigingen samen rond de tafel zaten en elkaar met respect bejegenden. Prima contacten dus, die met de Rooms-Katholieke gemeenschap ook tot uiting kwamen in het leiden van schutters- en gildediensten. Waarom niet? Zo sta ik in het leven. Kunnen zijn wie je bent, niet in hokjes denken. Open staan voor iedereen, zonder onder elkaars duiven te schieten."
Frans Gijzel werd in 2007 benoemd tot predikant van de Protestantse Gemeente 's-Heerenberg-Zeddam. De monumentale pastorie aan de Ettemastraat in Zeddam was bijna elf jaar de thuisbasis voor zijn werk. Ten behoeve van tien dorpen en één stad, gelegen in een gebied dat overwegend Rooms-Katholiek van aard is. "Onze gemeente telt vijfhonderd leden. Relatief weinig, maar zij vormen wel een hechte gemeenschap. Daarin speelt het koffie drinken na de dienst een belangrijke rol. De ene maand in de Zeddamse kerk, de andere maand in die van 's-Heerenberg, treft men elkaar wekelijks. Lief en leed worden dan gedeeld. De koffie na was soms belangrijker dan de dienst op zich."

Kasteel
Deze maand wordt de vertrekkende predikant 66. Als in Hilvarenbeek geboren domineeszoon kwam hij tot wasdom in onder meer Gorinchem en Den Haag, waar hij echtgenote Jet ontmoette. Deed Theologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Was er tijdens zijn studie actief als vrijwilliger in het binnenstadpastoraat. Startte zijn loopbaan als predikant in Uithuizen, waarna Lichtenvoorde, Winterswijk en Tricht volgden. En toen kwam 's-Heerenberg op zijn pad. "We liepen destijds tijdens een dagje uit met vrienden door de stad. Zagen vlakbij het kasteel het protestantse kerkje. 'Je zal híer maar dominee zijn', riep ik enthousiast. Niet lang daarna was er een vacature, waarop ik 'gewoon' solliciteerde. Dat kon inmiddels; je hoeft niet meer eerst beroepen te worden. Er waren 32 sollicitanten. Een deel daarvan werd uitgenodigd voor een gesprek. Pas na de tweede selectie bezocht de wervingscommissie een preek. Mijn benoeming voelde als een warm bad. En dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven. De gastvrijheid en saamhorigheid in deze streek, het naoberschap, treffen mij nog dagelijks."
Zijn plezier in het ambt en de gemeente waarin hij dit de afgelopen elf jaar uitvoerde ten spijt, gaat Frans Gijzel komend weekend met emeritaat. Hoewel bijna 66, had hij nog vijf jaar door gemogen. "De kerkenraad wilde wel; ik niet", zegt hij beslist. "Het leven van Jet en mij is vele jaren opgeslokt door het werk. We hadden zeer regelmatig mensen over de vloer die een luisterend oor en eventueel hulp nodig hadden. Als ik er niet was, zorgde Jet voor de eerste opvang. Zij is bewust domineesvrouw geworden. Zo stond de deur altijd open. Nu zijn we echter toe aan nog meer aandacht voor onze twee kinderen en hun gezinnen. De een woont in Amsterdam, de ander in Leiderdorp. Ook de rest van onze familie woont grotendeels in het westen des land. Wij verhuizen in april naar Leiden. Daarnaast biedt mijn afscheid meer armslag om onze vrienden te bezoeken. Drie van de vier zondagen stond ik op de kansel. Dan was het lastig om zaterdagavond in bijvoorbeeld Uithuizen of Tricht van de partij te zijn op een feestje. We moesten regelmatig afzeggen."

Geschiedenis
Gijzel verheugt zich erop dat hij daarnaast meer aandacht kan besteden aan zijn passie voor geschiedenis. "Heel veel lezen, kennis vergaren, verbindingen leggen. Een link leggen tussen Luther en de filosoof Kierkegaard. Naar mijn idee is ie er. Of de 19e eeuw beter leren doorgronden. Dat was zó'n belangrijke periode. De industriële revolutie, veranderingen op agrarisch gebied, de opkomst van liberalisme en socialisme… Alles in die eeuw boeit me en dan vooral hoe de gewone mensen dat beleefd hebben. Bijvoorbeeld hoe de boer ermee omging dat ie moest emigreren vanwege de beruchte aardappelziekte. Niettemin, mijn laatste gemeente zal ik zeker missen. De mensen. En het naoberschap dat er, denk ik, in de Randstad niet is…"
Het ziet er naar uit dat Frans Gijzel een, eveneens, fulltime opvolger krijgt. "De kerkenraad is ermee bezig. Volgens de landelijke regels is er in de kleine Protestantse Gemeente 's-Heerenberg-Zeddam plaats voor een deeltijdpredikant. Ondersteund door een parttime sociaal-maatschappelijk werker voor de diaconie. Die behelst echter toenemende zorg. Vluchtelingen, armoede, laaggeletterdheid, spanningen in relaties… Overleg heeft ertoe geleid dat mijn opvolger beide taken op zich neemt. Zeventig procent dominee en dertig procent diaconaal werk. Eén aanspreekpunt dus, hetgeen ik van harte toejuich."


                        

Meer berichten