Sarien Shkolnik: 'Vijf van onze opleidingen hebben het predicaat TOP'. Foto: Bert Vinkenborg
Sarien Shkolnik: 'Vijf van onze opleidingen hebben het predicaat TOP'. Foto: Bert Vinkenborg

Graafschap College 25-jarig jubileum en Open Dagen

DOETINCHEM - Het Graafschap College maakt van het 25-jarig jubileum en de Open Dagen in Doetinchem (op 2 en 3 februari) en Groenlo (7 februari) een gecombineerd evenement waar de toekomstige studenten, vaak met hun ouders, massaal op af komen om zich te oriënteren op een toekomstige studierichting. Deze mijlpaal is voor Sarien Shkolnik, vicevoorzitter van het college van bestuur, aanleiding om terug te kijken op het verleden en vooruit te blikken naar de toekomst van 'haar' Graafschap College en de ambities van deze mbo-instelling.

Door Bert Vinkenborg

Het begon allemaal in 1993 toen de talrijke mbo-instellingen in de regio vanuit Den Haag door minister van onderwijs en wetenschappen Jo Ritzen gestimuleerd werden hun krachten te bundelen en op te gaan in één regio dekkende instelling. De huidige bestuursvoorzitter René van Gils was destijds mede-initiatiefnemer en viert niet alleen een jubileum maar gaat dit voorjaar ook met pensioen. Binnen het college van bestuur vervult Sarien Shkolnik de functie van vicevoorzitter met als deeltaken personeel, organisatieontwikkeling, huisvesting en kwaliteitszorg. Nu telt het Graafschap College in totaal 11 vestigingen waarvan 9 in Doetinchem, 1 in Groenlo en 1 in Winterswijk. De verschillende onderwijsrichtingen zijn per vestiging gescheiden. Sarien Shkolnik: "Daardoor blijft het voor de studenten overzichtelijk. Het gaat ons om de menselijke maat." In totaal volgen zo'n 9.000 studenten een opleiding aan het Graafschap College.

Predicaat TOP
Door de Keuzegids MBO wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het mbo-onderwijs en een predicaat toegekend. Shkolnik: "Vijf van onze opleidingen hebben het predicaat TOP gekregen. Dat vinden wij prachtig." Volgens haar is er nauwelijks spraken van concurrentie tussen mbo-instellingen waarvan het gebied aan elkaar grenst. Studenten uit bijvoorbeeld Zevenaar hebben natuurlijk wel de keuze of ze naar het Graafschap College of naar het aangrenzende Rijn IJssel College in Arnhem gaan.
Een probleem bij veel studenten is vaak dat zij nog niet goed weten wat ze willen. Veel stromen door vanaf het vmbo door naar het mbo. Shkolnik: "Hen begeleiden in hun keuze is een belangrijke taak voor ons." Vanuit het Graafschap College kunnen studenten met een diploma op zak doorstromen naar het hbo. Het Graafschap College scoort hoog met bijna de helft van de studenten met niveau 4 die dat ook daadwerkelijk doen, doorgaans naar het Saxion of de HAN. Shkolnik: "Wij werken er voortdurend aan de aansluiting tussen ons en het hbo verder te verbeteren. We hebben daarvoor een kwaliteitskenmerk. Recent prees het Saxion ons voor de manier waarop dat gebeurt."
Het is te voorzien dat het aantal geboorten in de regio verder terugloopt en dat scholen zich moeten aanpassen met hun capaciteit. Voor Sarien Shkolnik is dat een gegeven waar ze nu al rekening mee houdt. "In 2019 gaat de krimp ook ons bereiken. We anticiperen daarop met personeel en huisvesting. Wel streven wij ernaar onze vestigingen in de Oost-Achterhoek open te houden zodat we nog steeds regio dekkend zijn. We spreken dan over de periode na 2030. Dat duurt dus nog een flink aantal jaren. Daarna zullen ook in Doetinchem minder vestigingen operationeel zijn." Op de vraag hoe het staat met het aanbod van leerkrachten: "We hebben leerkrachten voldoende hoewel het voor een enkele studierichting moeilijk is door de concurrentie vanuit het bedrijfsleven. Een aparte categorie docenten wordt gevormd door de zogenoemde zij-instromers die afkomstig zijn uit een ander beroep. Vaak worden dat heel goede en gemotiveerde leerkrachten. De gemiddelde leeftijd van onze docenten is op dit moment tussen de 45 en 50 jaar."

Wat is de trend in het mbo? "Dat is een Leven Lang Leren. Het college van bestuur ziet het als haar taak daar passend onderwijs voor aan te bieden. In 2017 is het Sectorplan Achterhoek tot stand gekomen. Dat is speciaal bestemd voor mensen die zich willen heroriënteren op een andere baan of beroep. Dat is uniek in deze regio."


https://graafschapcollege.nl/
www.sectorplanachterhoek.nl

Meer berichten