Arjan Ellmann in de weer met een grondboor. Foto: Joke Burink
Arjan Ellmann in de weer met een grondboor. Foto: Joke Burink

Bodemonderzoeker Arjan Ellmann geniet van z'n werk


STOKKUM - Arjan Ellmann werkte vijftien jaar als bodemonderzoeker voor verschillende bedrijven. Zijn ruime ervaring en het plezier in zijn werk bracht hem ertoe zijn eigen bedrijf te willen beginnen. Op twee januari van dit jaar was het zover. Sinds die datum kan Ellmann zich de trotse eigenaar noemen van Montferland Milieu bv.

Door Joke Burink

De laatste decennia is er meer aandacht voor het milieu. Wat de bodem- en watervervuiling betreft, ziet Nederland in dat een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem een belangrijke bijdrage levert aan de gezondheid, welzijn en welvaart. Daarom is het Nederlandse overheidsbeleid erop gericht om bestaande vervuiling op te ruimen en verdere vervuiling tegen te gaan. Preventieve maatregelen moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van bodem en grondwater blijvend wordt beschermd, zodat ook de volgende generaties de bodem veilig kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld landbouw, wonen, recreatie en drinkwatervoorziening. Een bodemonderzoek is hierbij een belangrijk hulpmiddel.
"Mensen vragen vaak een bodemonderzoek aan bij de aan- of verkoop van een huis of in verband met een bouwvergunning of milieuvergunning", vertelt Arjan Ellmann. "Ik heb weleens meegemaakt dat bij een onderzoek bleek dat in de grond een grote hoeveelheid asbest zat, terwijl men daar een kinderspeelplaats wilde bouwen. Dan is 't maar goed, dat je die uitkomst weet."
Ellmann begint zijn werkzaamheden altijd eerst met een historisch onderzoek, waarbij hij zoveel mogelijk informatie verzamelt over de locatie en haar geschiedenis. Daarna wordt de definitieve onderzoekstrategie bepaald.
Dat begint met een verkennend bodemonderzoek. In de volksmond wordt dit ook wel 'schone grond verklaring' genoemd. Bij dit onderzoek wordt, afhankelijk van de oppervlakte, een beperkt aantal boringen verricht die allereerst inzicht geven in de bodemopbouw en eventueel waarneembare verontreinigingen (puin, kooldeeltjes, asbest, et cetera). Een of meerdere boringen worden doorgezet tot in het grondwater en afgewerkt met een peilbuis. Hieruit wordt een watermonster genomen. Vervolgens worden de grond- en watermonsters in een laboratorium geanalyseerd. Als een verontreiniging wordt aangetroffen (bijvoorbeeld olie of chemicaliën), volgt nader onderzoek. Aan de hand van het nadere onderzoek kan dan worden vastgesteld of er een saneringsplicht geldt voor de verontreiniging.
Het opsporen van asbest gebeurt aan de hand van graafwerkzaamheden. Dit behoort in principe niet tot het verkennend bodemonderzoek, maar de beide onderzoeken kunnen prima gecombineerd worden uitgevoerd.
Ellmann geeft aan dat zijn bedrijf gespecialiseerd is in alle vormen van onderzoek. Hij heeft daarvoor de nodige certificaten en is in het bezit van het kwaliteitswaarborg bodembeheer (SIKB). Een pluspunt is dat zowel het veldwerk als ook de rapportage in eigen beheer worden uitgevoerd. Hierdoor zijn de prijzen scherp en kunnen rapportages snel verstrekt worden. Ellmann: "Ik vind mijn werk geweldig leuk. Met elke nieuwe opdracht kom ik direct in contact met andere mensen en hun eigen verhaal. Na mijn onderzoek geef ik altijd een advies. De lijntjes kort, daar houd ik van."


www.montferlandmilieu.nl

Meer berichten