Kinderen verzamelen voor Kinderwoorddienst Driekoningenviering
Kinderen verzamelen voor Kinderwoorddienst Driekoningenviering (Foto: Ben Boers)

Driekoningenviering bij parochie H. Gabriël

WEHL/REGIO - Parochie H. Gabriël viert zondag 7 januari het feest van Driekoningen. Het feest van de drie wijzen uit het Oosten, Caspar, Melchior en Balthasar, die een opgaande ster zagen en daarop Jezus gingen zoeken. De parochie H. Gabriël wil dit feest vieren met iedereen uit de parochie, zowel groot als klein.

Centraal staat de eucharistieviering vanaf 10.00 uur in de Martinuskerk in Wehl, die muzikaal wordt opgeluisterd door het Gabriëlkoor, samengesteld uit koorleden vanuit allerlei koren binnen de parochie. Een aantal dirigenten van deze koren leidt, samen met vaste dirigent Bas Koolenbrander, deze viering het Gabriëlkoor.
Vorig jaar heeft de parochie het initiatief genomen om tijdens de Driekoningenviering begin januari, gezamenlijk met onze parochianen én contacten in de geloofskernen het nieuwe jaar in te luiden. Een initiatief dat positief is ontvangen en dat dit jaar graag een vervolg wordt gegeven. Als kerk zijnde vormen de elf geloofskernen van de parochie H. Gabriël onderdeel van de lokale maatschappij. Door het jaar heen zijn er vele contacten met lokale instanties en verenigingen zoals de vele schutterijen, carnavalsverenigingen, scholen, verpleeg- en verzorgingshuizen, et cetera. De parochie H. Gabriël nodigt vertegenwoordigers van deze instanties en verenigingen, mede namen de geloofskernen, uit om samen te vieren en het nieuwe jaar in te luiden.

Kinderwoorddienst
In een speciale kinderwoorddienst viert pastoraal werker Guus van der Ploeg samen met de kinderen in het parochiecentrum van Wehl op geheel eigen wijze het feest van Driekoningen. De kinderen kijken en luisteren naar het verhaal, ze gaan zingen, bidden en knutselen. Om vervolgens gezamenlijk weer terug te keren in de kerk.

Samenzijn
Na de viering is er een samenzijn in de naast de Martinuskerk gelegen zaal Reuring. In passende sferen is er hierbij alle gelegenheid elkaar te ontmoeten en nieuwjaar te wensen.

Lees ook

Meer berichten