'Een prachtig evenement, alleen niet voor de financiën.' Foto: Susan Wiendels
'Een prachtig evenement, alleen niet voor de financiën.' Foto: Susan Wiendels

Gele kaart voor Tanja Loeff en Rob Visser na NK wielrennen

Begroting met
meer dan vier
ton overschreden

Door Susan Wiendels

MONTFERLAND – De wethouders Rob Visser een Tanja Loeff gingen tijdens de raadsvergadering van 30 november door het stof. Van de raad kregen zij de gele kaart voor de overschrijding van ruim vier ton op de begroting van het NK Wielrennen in juni binnen de gemeentegrenzen. Een overschrijding van het budget van maar liefst vierhonderd procent.

Hoe was dat mogelijk?' was de hamvraag tijdens de vergadering. "Ja, ik heb hier wel wat nachten van wakker gelegen", sprak Rob Visser. "Ik heb van iedere vereniging wel gehoord 'dat geld hadden wij goed kunnen gebruiken.' Het is een prachtig evenement geweest voor iedereen - Montferland is echt op de kaart gezet - alleen niet op het gebied van de financiën. Willen we zoiets nog een keer doen, dan moet het echt anders."

Dat zal voorlopig nog wel even duren. Montferland maakt even een pas op de plaats. De vier ton overschrijding komt ten laste van de huidige jaarrekening. De voor 2018 en 2019 begrote ton voor de organisatie van een grootschalig sportevenement wordt niet gebruikt. Uit een grondige evaluatie bleek dat de raming van de inkomsten vooraf te positief is ingeschat. In plaats van 510.000 euro kwam er 375.000 binnen. Met name de sponsorinkomsten vielen tegen ondanks de inzet van een ingehuurd extern bureau. Daarbij speelde mee dat er tegelijkertijd andere evenementen in de gemeente plaatsvonden, waaronder het Landjuweel.
Aan de kostenkant viel vooral de forse overschrijding op voor verkeers- en veiligheidsmaatregelen: 238.000 euro in plaats van 132.000 euro en daar bovenop nog eens 161.000 euro voor aanvullende maatregelen. Zo werd een extra veiligheidscoördinator ingezet en werd op het allerlaatste moment extra beveiliging ingevlogen bij de publiekspleinen in 's-Heerenberg en Zeddam. Ook probeerde de gemeente om zoveel mogelijk vrijwillige gecertificeerde verkeersregelaars te regelen via de besturen van verschillende verenigingen uit de regio. Dit had onvoldoende effect. Daardoor moesten uiteindelijk toch meer professionele verkeersregelaars ingehuurd worden.
"Willen we in de toekomst weer een dergelijk evenement organiseren, dan is het nodig om nu kritisch naar leer- en verbeterpunten te kijken", sprak Rob Visser. Visser en Loeff zullen dat als wethouder niet meer meemaken. Beiden zoeken na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 een uitdaging buiten de Montferlandse politiek. Rob Visser: "Maar dat heeft hier niets mee te maken."

Meer berichten