Gemeentehuis Montferland in Didam. Foto:  Susan Wiendels
Gemeentehuis Montferland in Didam. Foto: Susan Wiendels (Foto: Susan Wiendels)

Dorpen krijgen 25.000 euro

MONTFERLAND – De tien kleine kernen in de gemeente Montferland krijgen ieder 25.000 euro om leefbaarheidsinitiatieven in hun dorp te ondersteunen. Het is aan de kernen zelf om aan te geven hoe zij dat geld gaan besteden.

De ondersteuning is te danken aan het CDA. De partij diende eerder de motie Ondersteuning Leefbaarheids Initiatieven ('Olie') in, omdat de leefbaarheid in kleine kernen door de dreigende sluiting van scholen, kerken en welzijnsaccommodaties sterk onder druk staat. Dat geldt niet voor Didam en 's-Heerenberg. Die vallen daarom buiten deze regeling. Daarnaast krijgen de kernen Beek/Loerbeek, Braamt en Azewijn een vergoeding van vijfduizend euro voor externe ondersteuning door ICS-Adviseurs bij het maken van een voorzieningenplan. Hoewel in deze drie kernen geen gemeentelijke welzijnsaccommodatie is gevestigd, hebben deze dorpen om verschillende redenen om aanvullende gemeentelijke steun gevraagd op basis van het gelijkheidsbeginsel. Eerder besloot de gemeenteraad in het kader van de kerntakendiscussie om de welzijnsaccommodaties in Zeddam, Nieuw-Dijk, Loil, Stokkum en Kilder over te dragen aan de dorpen voor een symbolisch bedrag met een eenmalige exploitatiesubsidie van dertigduizend euro en investeringsimpuls van 250.000 euro toe. Azewijn vraagt de gemeente om mee te denken over oplossingen om het Aschwinhuus duurzaam in stand te houden. Beek wil onderzoeken of het Gildehuis omgebouwd kan worden tot welzijnsaccommodatie. Braamt wil een gebouwenplan maken voor het hele dorp: school, voetbalaccommodatie, kerk en dorpshuis. Op basis van de voorzieningenplannen besluit de gemeente of er mogelijk verdere ondersteuning volgt.

reageer als eerste
Meer berichten