Jos Lansink (links) en Joop Beuting. Foto: Joost van de Nadort
Jos Lansink (links) en Joop Beuting. Foto: Joost van de Nadort

Nadeel voor mensen met Duits pensioen

ACHTERHOEK - In januari 2016 is het nieuwe bilaterale belastingverdrag - dat tussen Nederland en Duitsland is gesloten - van kracht geworden. De bedoeling van dit verdrag is te voorkomen dat belastingbetalers in twee landen belasting betalen over hetzelfde inkomen. Een vervelend bijeffect is dat Nederlanders die in Nederland wonen, maar in Duitsland hebben gewerkt en daar een pensioen van minder dan 15.000 euro per jaar hebben opgebouwd, nu te maken krijgen met de Nederlandse belastingtarieven. Dat kan een behoorlijk nadeel opleveren.

Door Joost van de Nadort

Joop Beuting uit Lievelde en Jos Lansink uit Lichtenvoorde maken zich sterk voor deze in hun ogen onrechtvaardige zaak. Beiden wonen in Nederland, zijn gepensioneerd, hebben jarenlang in Duitsland gewerkt en daar een deel van hun pensioen opgebouwd. Tot 2016 betaalden zij over dit pensioen in Duitsland belasting. Na een overgangsperiode van één jaar moet iedereen die in deze situatie zit, dit in Duitsland opgebouwde pensioen opgeven aan de Nederlandse belastingdienst. Joop Beuting: "Dat kan per jaar behoorlijk schelen omdat je in Nederland meer belasting betaalt dan in Duitsland. Het verschil kan oplopen tot wel meer dan 1000 euro per jaar, maar hangt natuurlijk af van de hoogte van het in Duitsland opgebouwde pensioen." Lansink: "Wat mensen vaak vergeten is dat we, omdat we in Duitsland hebben gewerkt, een deel van de AOW mislopen. Dat is twee procent per in Duitsland gewerkt jaar." Voor Lansink betekent dat 34 procent minder AOW. "Het voordeel dat je had van de lagere belastingtarieven in Duitsland compenseert dan nog enigszins de lagere AOW-uitkering", aldus Lansink

Overgangsperiode
Voor belastingbetalers die in deze situatie zitten, geldt een overgangsperiode van een jaar. Dat betekent dat ze voor 2016 nog de keus kunnen maken of ze aangifte in Duitsland doen of in Nederland. Wat Beuting steekt, is dat hieraan geen ruchtbaarheid is gegeven. Hierdoor zijn veel mensen niet op de hoogte van deze mogelijkheid en hebben aangifte gedaan in Nederland. Beuting: "Mensen die al aangifte in Nederland hebben gedaan, kunnen voor het einde van 2017 een nieuwe aangifte doen in Duitsland en daarmee geld besparen." Wat Beuting en Lansink ook raar vinden is de grens van 15.000 euro. Is het in Duitsland opgebouwde pensioen hoger dan 15.000 euro per jaar dan blijft alles bij het oude. Die grens lijkt hen nogal willekeurig getrokken. Het zijn nu de mensen met een klein pensioen die getroffen worden.

Hulp
De twee pensionada' s staan niet alleen. Zij hebben hulp van twee lotgenoten. De Socialistische Partij (SP) heeft recentelijk vragen gesteld aan staatssecretaris Wiebes. Dat heeft overigens nog niet veel opgeleverd. Wiebes is niet van plan het verdrag aan te passen en ontkent volgens Beuting dat er sprake is van nadeel. De SP wil tijdens de begrotingsbehandeling dit onderwerp nogmaals aan de orde stellen. Beuting: "Het gaat niet alleen om dit overgangsjaar. Wij vinden dat het nadeel dat ontstaat door het van kracht worden van dit verdrag, ongedaan gemaakt moet worden. We hebben inmiddels een fiscalist bereid gevonden een aantal berekeningen te maken die aantonen dat aangifte doen In Nederland wel degelijk nadelig is." Hij laat als voorbeeld een berekening zien van een inwoner van de Achterhoek die in de nieuwe situatie jaarlijks meer dan 1000 euro nadeel ondervindt.

Aandacht
Om deze onrechtvaardigheid meer aandacht te geven, zoeken Beuting en Lansink de publiciteit. Omroep Max zal er binnenkort in een uitzending aandacht aan schenken. Beuting: "Ik heb zelf volgende week nog een afspraak met onder meer Martin van Rooijen van 50plus om over de nadelige gevolgen van dit verdrag van gedachten te wisselen." Beuting en Lansink hebben ook ouderenbonden gevraagd om aan dit onderwerp de nodige aandacht te geven. Tot hun verbazing gaven zowel de KBO-PCOB als de ANBO niet thuis. Verder is er op maandag 9 oktober in Venlo een informatiebijeenkomst georganiseerd door de Universiteit van Maastricht over het Belastingverdrag en de gevolgen voor grensarbeiders en pensioengerechtigden. Lansink en Beuting tonen zich strijdvaardig en geven hun strijd voorlopig nog niet op.

reageer als eerste
Meer berichten