Pastoor Jurgen Jansen met diaken Theo Reuling (r) van parochie H. Gabriël. Foto: Joke Burink
Pastoor Jurgen Jansen met diaken Theo Reuling (r) van parochie H. Gabriël. Foto: Joke Burink

Parochie H. Gabriël gelooft in haar toekomst

Kerkgebouwen worden aan de eredienst onttrokken

REGIO - Parochie H. Gabriël verkeert in zwaar weer en de verwachting is dat de donkere wolken niet vanzelf zullen overdrijven. Daarom heeft het bestuur en pastoraal team een beleidsplan gemaakt om de parochie zichtbaar en werkbaar te houden. Duidelijk is dat enkele kerkgebouwen straks geen dienst meer doen in hun huidige functie.

Door Joke Burink

Herstructureringsmaatregelen zijn nodig om niet alleen nu, maar ook in de toekomst de blijde boodschap te kunnen blijven verkondigen.
De ontkerkelijking neemt in Nederland al jaren achtereen toe. Volgens een onderzoek dat vorig jaar werd gedaan in opdracht van de KRO, rekent zich nog maar een kwart van de bevolking tot één van de christelijke kerken, het merendeel daarvan is rooms-katholiek.
Ook Parochie H. Gabriël, waarvan de geloofsgemeenschappen zich in de gemeente Montferland en deels in Doetinchem bevinden, sluit de ogen niet voor de realiteit. In een pastoraal en bestuurlijk beleidsplan (2016-2021) wordt uitvoerig beschreven wat de huidige stand van zaken is en wat de knelpunten zijn met oog op de toekomst. Diaken Theo Reuling licht toe: "Onze parochie kent 11 geloofsgemeenschappen en twaalf kerken. We zien dat de kerkelijke betrokkenheid en kerkbezoeken afnemen. Dat geldt ook voor de toediening van de sacramenten (doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk en uitvaart). Onze vrijwilligers zijn voornamelijk oudere mensen en ook neemt de financiële draagkracht af. Opgeteld vraagt deze situatie om een andere organisatie. Het is helaas onvermijdelijk dat we kerken zullen moeten sluiten."
De komende tijd zal het bestuur en het pastoraal team samen met de geloofsgemeenschappen moeten gaan zoeken naar oplossingen. Voor veel dorpen geldt dat de kerk het centrale punt is, het zou jammer zijn als het gebouw leeg komt te staan of mogelijk zelfs verdwijnt. Een feit blijft echter, dat het financiële plaatje niet rooskleurig is. Jaarlijks wordt 100.000 euro uitgegeven aan onderhoud om de gebouwen water- en winddicht te houden. Daarnaast heeft (het gemeentelijke monument) de kerk in Stokkum groot onderhoud nodig en zullen ook de rijks monumentale kerken in Zeddam en Didam aan een grote onderhoudsbeurt toe zijn.

Hoop
Toch ziet het bestuur en pastoraal team de toekomst hoopvol tegemoet. De parochie blijft bestaan, is de overtuiging, maar herstructurering is nodig. Hierbij zal ook worden gekeken naar de rol die kerken kunnen spelen. Mogelijk kunnen sommige (gesloten) kerken tijdelijk beschikbaar zijn voor bijzondere momenten en lokale vieringen. Daarom zal er ook gesproken worden met onder meer locatie- en dorpsraden. Reuling benoemt hierbij ook de problematiek rond het voortbestaan van sommige dorpshuizen.
Halverwege de maand mei zal er meer duidelijkheid zijn over de concrete plannen. Ook zal dan duidelijk zijn welke kerkgebouwen aan de eredienst worden onttrokken. Het beleidsplan is na te lezen op www.parochiegabriel.nl/beleidsplan.html.


Meer berichten