Schutterijen in de Liemers. Foto: Ed Biesta
Schutterijen in de Liemers. Foto: Ed Biesta

Leven in de Liemers en Volksuniversiteit op zoek naar verhalenvangers

LIEMERS - Leven in de Liemers en de Volksuniversiteit Zevenaar houden op 15 oktober en 21 oktober een tweedaagse cursus oral history. Oral history, vaak vertaald als 'gesproken geschiedenis', is een interviewtechniek waarmee persoonlijke verhalen over het verleden worden vastgelegd. Enthousiaste interviewers in spe kunnen zich vanaf vandaag opgeven voor de cursus bij Erfgoed Gelderland.

De cursus is een eerste stap om verhalen over het verleden van de Liemers en Zevenaar te verzamelen. Na de cursus gaan de opgeleide interviewers het veld in om mensen te interviewen. De verhalen die hieruit voortkomen worden gebruikt voor de projecten van Leven in de Liemers en Volksuniversiteit Zevenaar.

Geschiedenis
Persoonlijke verhalen over oorlog, geloof, tradities, maar bijvoorbeeld ook het dagelijks leven zijn een belangrijk onderdeel van de Liemerse geschiedenis. Om deze niet verloren te laten gaan is het oral history project opgezet. Men kan daarbij helpen. Door deel te nemen aan de cursus en vervolgens een verhaal op te tekenen draagt de deelnemer bij aan het behoud van een stukje Liemerse geschiedenis.

De oral history cursus van twee dagen wordt verzorgd door Erfgoed Gelderland. De oral history interviewmethode staat daarin centraal. De cursus vindt plaats op zaterdag 15 oktober en vrijdag 21 oktober in de Volksuniversiteit Zevenaar. De cursus is gratis. Als tegenprestatie verwacht de Volksuniversiteit ten minste één uitgewerkt oral history interview van de deelnemer.

Wie kennis wil opdoen over deze mooie vorm van geschiedbeoefening en daarmee bijdragen aan het behoud van het Liemerse verleden stuurt een e-mail naar Lian van der Zon via l.vanderzon@erfgoedgelderland.nl. Vermeld naam en contactgegevens en een korte motivatie waarom men graag mee wil doen.


Meer berichten